Na AGH rozpoczynają się obrady KRASP

W Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie rozpoczęło się dziś posiedzenie Prezydium oraz Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

W dniach 26 i 27 kwietnia w Krakowie gości ponad stu Rektorów uczelni z całego kraju. Uczestnicy obrad omówią m.in.: aktualne problemy szkolnictwa wyższego, w tym finansowanie szkolnictwa wyższego, oraz najnowsze założenia nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym czy współpracę KRASP z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Obrady Prezydium KRASP rozpoczęły się o godz. 9:30, zaś początek Zgromadzenia Plenarnego zaplanowany jest na godz. 15:00. Jednym z gości Zgromadzenia Plenarnego KRASP będzie Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbara Kudrycka.

Obrady zakończone zostaną wieczornym koncertem muzyki wiedeńskiej z okazji 100-lecia powołania Akademii Górniczej (godz. 19, paw. U-2, ul. Reymonta 7). Będzie to sposobność do przypomnienia, iż postanowienie o utworzeniu wyższej szkoły górniczej w Krakowie zostało wydane niemal sto lat temu w Wiedniu - 31 maja 1913 roku podpisał je cesarz Franciszek Józef. Główne obchody 100-lecia powołania uczelni planowane są na przełomie maja i czerwca br.

W imieniu Przewodniczącego KRASP, Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. Wiesława Banysia oraz Rektora AGH, prof. Tadeusza Słomki, serdecznie zapraszamy na konferencję prasową, która odbędzie się w sobotę (27 kwietnia) o godzinie 11:00 w Klubie Profesora AGH (bud. A-0, niski parter).

W konferencji prasowej udział wezmą: Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. Wiesław Banyś, Wiceprzewodniczący KRASP prof. Stanisław Bielecki oraz prof. Ryszard Zimak, Honorowa Przewodnicząca KRASP prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, Rektor AGH, prof. Tadeusz Słomka oraz przedstawiciele otoczenia gospodarczego uczelni. Przewidywany czas trwania spotkania z mediami to ok. 40 minut.

Więcej o: