Egzamin gimnazjalny 2013, język niemiecki, poziom rozszerzony - przykładowe odpowiedzi

Zobacz przykładowe odpowiedzi do egzaminu gimnazjalnego 2013 przygotowanego przez Centralną Komicję Egzaminacyjną.

Zad. 1

Odpowiedź:

1.1 c

1.2 b

1.3 a

1.4 b

1.5 a

1.6 b

Zad. 2

Odpowiedź:

2.1 d

2.2 b

2.3 e

2.4 c

Zad. 3

Odpowiedź:

3.1 e

3.2 c

3.3. a

Zad.4

Odpowiedź:

4.1 e

4.2 b

4.3 c

4.4 a

Zad. 5

Odpowiedź:

5.1 d

5.2 b

5.3 a

Zad. 6

Odpowiedź:

6.1 brauche

6.2 sagt

6.3 Probleme

6.4. ihnen

6.5 perfekte

Zad. 7

Odpowiedź:

7.1 Martin wohnt in Wien

7.2 Sie hat vier Hefte gestern gekauft.

7.3 Der Pulli liegt auf dem Bett.

7.4 er findet Tennis interessanter als Fußball.

7.5 Ich bin nach Italien gefahren.

Zad. 8 I've got 2 pieces of news for you. First, the good news. I've joined a dance school! It's run by a famous dancer but the real reason I chose it is because Aga goes there! You remember her, don't you? Long blond hair and beautiful blue eyes - she's gorgeous and she's my partner! Now the bad news. At the first lesson I accidentally dropped Aga and she twisted her ankle. Now she can't dance for a month and she won't speak to me. Help! Please write and tell me what I should do. All the best, XYZ

Gimnazjalipsa! Egzamin gimnazjalny to koniec świata? Ratuj się na Facebooku. Polub fanpage , na którym aż roi się od gimnazjalnych testów, plotek i porad, jak go przetrwać.

Jak myślisz, ile procent uzyskasz z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym?