Egzamin gimnazjalny 2013, język polski - przykładowe odpowiedzi

Zobacz przykładowe odpowiedzi do egzaminu gimnazjalnego 2013 przygotowanego przez Centralną Komicję Egzaminacyjną.

Zad. 1

Dokończ poniższe zdanie - wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.Według autora tekstu odwagą wykazuje się człowiek, który

Odpowiedź: A. przełamuje strach, żeby uczynić coś istotnego

Zad. 2

Która z wymienionych cech, według autora tekstu, może być często mylona z odwagą? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Odpowiedź: C. ryzykanctwo

Zad. 3

Dokończ poniższe zdanie - wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Podobieństwo między Ireną Sendlerową i Kingą Baranowską polega na tym, że

Odpowiedź: D. postawa obu kobiet wymagała mierzenia się ze strachem.

Zad.4

embed

Odpowiedź: B. Odpowiedzi 1. i 3. są poprawne, a 2. i 4. - błędne.

Zad. 5

Przykładem którego gatunku publicystycznego jest tekst O ODWADZE? Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie spośród 1-3.

Odpowiedź: A.3. artykułu, ponieważ zawiera wywód dotyczący kwestii społecznej, potwierdzający argumenty przykładami.

Zad. 6

Odpowiedź: 3.F Zabrakło mu odwagi cywilnej, żeby wejść do ogrodu, po którym biegał groźny pies.

Zad. 7

Jakie funkcje w zdaniu Kmicic spojrzał i dusza zatrzęsła się w nim z przerażenia pełni wielokropek? Oceń, która odpowiedź jest fałszywa. Zaznacz F we właściwym miejscu.

Odpowiedź: 2. Wskazuje na przerwanie wypowiedzi bohatera.

Zad. 8

Jaką funkcję pełnią porównania występujące w dwóch ostatnich akapitach tekstu? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Odpowiedź: B. Zwiększają sugestywność opisu walki.

Zad. 9

Przeczytaj zdania w tabeli i rozstrzygnij, które są prawdziwe w odniesieniu do znanej Ci powieści historycznej Henryka Sienkiewicza.

Odpowiedź: D. Zdania 1. i 4. zawierają prawdziwe informacje, a 2. i 3. - fałszywe.

Zad. 10

Jaką funkcję w zdaniu Pierwsze trójki cofnęły się, zmieszane, pod strasznym mężem pełni podkreślony wyraz? Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie spośród 1-3.

Odpowiedź: A.2. podmiotu, ponieważ określa wykonawcę czynności.

Zad. 11

Dokończ poniższe zdanie - wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. W przykładzie Zrozumiał to w jednej chwili nieustraszony król, więc chwycił za rękojeść szpady spójnik więc wskazuje na zdanie

Odpowiedź: A. współrzędnie złożone wynikowe.

Zad. 12

Dokończ poniższe zdanie - wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Postać mówiąca uważa, że wszystko, co człowiek myśli i czyni, jest

Odpowiedź: B. ulotne.

Zad.13

W którym przykładzie słowo fraszka znaczy to samo, co w utworze Jana Kochanowskiego O ŻYWOCIE LUDZKIM? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Odpowiedź: D. Post, milczenie - wszystko fraszka, / Straży przy mnie nie postawi. / Ale potwór nie igraszka. / Czart - nie Papkin go przystawi.

Zad.14

Spośród podanych niżej powiedzeń wybierz to, którego sens jest zgodny z przesłaniem fraszki O ŻYWOCIE LUDZKIM.

Odpowiedź: D. Wszystko głupstwo wobec przemijania.

Zad. 15

Oceń, czy poniższe informacje dotyczące utworu O ŻYWOCIE LUDZKIM są prawdziwe. Wybierz T, jeśli informacja jest prawdziwa, lub N, jeśli jest fałszywa.

Odpowiedź:

1. T. W utworze porównano człowieka do kukiełki.

2. T. Postać mówiąca, wypowiadając się w pierwszej osobie liczby mnogiej, pokazuje wspólnotę swojego losu i losu odbiorców wiersza.

Zad. 16

Oceń, czy poniższe informacje dotyczące wypowiedzi profesora Jerzego Bralczyka są prawdziwe. Wybierz T, jeśli informacja jest prawdziwa, lub N, jeśli jest fałszywa.

Odpowiedź:

T. Wypowiedź zawiera informację o tym, że przymiotnik biały występujący w związkach frazeologicznych jest rozmaicie kojarzony w różnych kulturach.

N. Aby wyjaśnić znaczenie związku frazeologicznego, w którym występuje nazwa koloru, należy odwołać się do historii języka.

Zad. 17

Dokończ poniższe zdanie - wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. "Osobliwość, cenny okaz, unikat" to

Odpowiedź: A. biały kruk.

Zad. 18

Dokończ poniższe zdanie - wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Z wyjaśnienia zamieszczonego na stronie internetowej poradni językowej wynika, że zwrot "rzuciło mi się w uszy" jest

Odpowiedź: D. dopuszczalny w szczególnych sytuacjach językowych.

Zad. 19

Dokończ poniższe zdanie - wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Profesor Mirosław Bańko dostrzegł w pytaniu internautki błąd wynikający z

Odpowiedź: A. niepoprawnej budowy zdania.

Zad. 20

Wskaż właściwe uzupełnienie zdania podanego poniżej. Wpisz literę A, B albo C.

Odpowiedź: C. Sformułowanie podręcznikowy przykład niewłaściwego użycia oznacza błąd, który jest typowy, często spotykany w wypowiedziach wielu osób.

Gimnazjalipsa! Egzamin gimnazjalny to koniec świata? Ratuj się na Facebooku. Polub fanpage , na którym aż roi się od gimnazjalnych testów, plotek i porad, jak go przetrwać.

Więcej o: