Egzamin gimnazjalny 2013 - odpowiedzi i arkusze do części humanistycznej

Egzamin gimnazjalny 2013 z części humanistycznej odbędzie się 23 kwietnia o godz. 9. Jest to pierwszy dzień zmagań uczniów z egzaminem gimnazjalnym, przygotowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Przykładowe odpowiedzi do egzaminu gimnazjalnego będzie można znaleźć w serwisie Edulandia.pl po godz. 13.

W tym roku do egzaminu gimnazjalnego przystąpi 396 132 uczniów. Będzie to sprawdzian nie tylko ich przygotowania merytorycznego, ale również psychicznego.

Egzamin gimnazjalny 2013 z poszczególnych części we wszystkich szkołach w Polsce przeprowadzony będzie w tym samym dniu i o tej samej godzinie.

Termin egzaminu wyznacza i ogłasza z wyprzedzeniem Centralna Komisja Egzaminacyjna. Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego to konieczny warunek ukończenia gimnazjum. Egzamin gimnazjalny 2013 potrwa 3 dni. We wtorek uczniowie napiszą część humanistyczną, w środę część matematyczno-przyrodniczą, w czwartek natomiast część językową.

Szczegółowy harmonogram egzaminu gimnazjalnego CKE 2013

- 23 kwietnia 2013 r. - Egzamin gimnazjalny 2013 z przedmiotów humanistycznych;

- 24 kwietnia 2013 r. - Egzamin gimnazjalny 2013 z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych;

- 25 kwietnia 2012 r. - Egzamin gimnazjalny 2013 z języków obcych (język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski)

Gdzie będzie można znaleźć odpowiedzi do egzaminu gimnazjalnego?

Nasi eksperci zabiorą się za rozwiązywanie egzaminu gimnazjalnego zaraz po tym, gdy Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje arkusze egzaminacyjne. Prawdopodobnie przykładowe odpowiedzi do egzaminu gimnazjalnego zaczniemy publikować w serwisie Edulandia.pl każdego dnia po egzaminie ok. godz. 13.

Jakie zadania będą na egzaminie gimnazjalnym 2013?

Uczniowie od miesięcy zastanawiają się, czym zaskoczy ich Centralna Komisja Egzaminacyjna. Dzielą się swoimi spostrzeżeniami i obawami dotyczącymi egzaminu gimnazjalnego, którego wynik zadecyduje o przyjęciu do szkoły średniej. Również na naszym fanpage'u możecie podzielić się swoimi odpowiedziami, porozmawiać o zadaniach, które sprawiły Wam największą trudność. Wsparcie 24 godziny na dobę!

"Czy znacie pytania?", "Gdzie można znaleźć przecieki?" - takie i wiele podobnych pytań można znaleźć na forach internetowych. Jeżeli chodzi o przecieki, to zdecydowanie odradzamy otwieranie jakichkolwiek stron związanych z tymi tematami. Po pierwsze: to nieuczciwe. Po drugie: w plikach z domniemanymi "przeciekami" mogą znajdować się złośliwe wirusy. Po trzecie: gdy jakieś przecieki się pojawią w internecie, CKE unieważni cały egzamin i będzie trzeba się stresować po raz kolejny.

Gimnazjalipsa! Egzamin gimnazjalny to koniec świata? Ratuj się na Facebooku. Polub fanpage , na którym aż roi się od gimnazjalnych testów, plotek i porad, jak go przetrwać.

Nowa forma egzaminu gimnazjalnego 2013

Egzamin z części humanistycznej składa się z dwóch części. Pierwsza część to zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie, na której napisanie uczniowie mają przeznaczone 60 minut. Druga część składa się z zadań z języka polskiego i trwa 90 minut.

Podobnie wygląda egzamin z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Uczniowie najpierw napiszą test z przedmiotów przyrodniczych (czas trwania 60 minut), a później z matematyki (czas trwania 90 minut).

Natomiast egzamin z języków obcych składa się z dwóch poziomów: podstawowego (czas trwania 60 minut) oraz rozszerzonego (czas trwania 60 minut).

W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, czas pracy z poszczególnymi zestawami zadań może zostać przedłużony:

- o 20 minut - w przypadku historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego na poziomie podstawowym

- o 30 minut - w przypadku języka obcego na poziomie rozszerzonym oraz

- o 45 minut - w przypadku języka polskiego i matematyki.

Egzaminy gimnazjalne z poprzednich lat. Poćwicz przed zbliżającym się egzaminem gimnazjalnym. Ćwiczenie czyni mistrza! Sprawdź, jakie zagadnienia należy jeszcze powtórzyć i jakich błędów się wystrzegać.

Wynik egzaminu gimnazjalnego

Uczeń zdający egzamin otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. Dla każdego z powyższych zakresów będą podane dwie liczby: wynik procentowy oraz wynik centylowy.

Wynik procentowy to odsetek punktów zaokrąglony do liczby całkowitej,

Wynik centylowy to zaokrąglony odsetek liczby gimnazjalistów, którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający.

Na przykład zdający, którego wynik centylowy w zakresie matematyki wynosi 65, dowie się, że 65 proc. wszystkich gimnazjalistów uzyskało za zadania matematyczne wynik taki sam jak on lub niższy, a 35 proc. gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy.

Prace gimnazjalistów sprawdzane będą przez egzaminatorów, a wyniki przesłane zostaną do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. W dniu zakończenia roku szkolnego, wraz ze świadectwami szkolnymi uczniowie uzyskają zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Więcej o: