"Perspektywy Młodych na rynku pracy"

8 kwietnia 2013r. w godz. 10:00-13:15 w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie przy ul. Westerplatte 11, odbędzie się panel ekspercki "Perspektywy Młodych na rynku pracy", z udziałem m.in. Ministra Sprawiedliwości dr. Jarosława Gowina oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza. Organizatorem wydarzenia jest Biuro Karier Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie (WSE).

Młodzi absolwenci szkół wyższych stanowią bardzo szczególną grupę na rynku pracy. Z jednej strony, ze względu na duży zasób wiedzy, kreatywność i dyspozycyjność są wysoce poszukiwanymi pracownikami, z drugiej strony ze względu na małe doświadczenie zawodowe często przegrywają w zestawieniu ze starszymi kolegami z branży. Jak podaje Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami stopa rejestrowanego bezrobocia w Polsce w listopadzie 2012 r. wynosiła 12,9 proc., a poziom bezrobocia wśród młodych w trzecim kwartale br. był dwukrotnie wyższy i wyniósł 25,8 proc. Oznacza to, że co czwarty młody człowiek boryka się z problemem braku pracy.

- Wierzymy, że dyskutując na ten istotny społecznie problem w gronie decydentów uda nam się wspólnie zarysować rzeczywisty obraz sytuacji i perspektyw absolwentów uczelni na rynku pracy, uwzględniając jego zróżnicowanie i złożoność - mówi Dorota Szmigielska, Kierownik Biura Karier WSE.

Dlatego do udziału w panelu dyskusyjnym "Perspektywy Młodych na rynku pracy" zaproszeni zostali: przedstawiciele rządu- Minister Sprawiedliwości - dr Jarosław Gowin oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej - Władysław Kosiniak-Kamysz; eksperci zajmujący się problematyką rynku pracy: prof. Jarosław Górniak - pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kierownik Projektu Systemowego "Bilans Kapitału Ludzkiego" oraz Waldemar Jakubas - Zastępca Dyrektora ds. Rynku Pracy Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, a także absolwenci Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie obecnie pracownicy małopolskich przedsiębiorstw: Anna Kapias z Manpower Polska, Dariusz Bembenek z Krakowskiego Parku Technologicznego oraz Aleksander Kostka z Vis Inventis.

Panel poprowadzi Dariusz Szklarczyk - wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie, socjolog i badacz rynku pracy, koordynator zespołu badawczego Biura Karier WSE.

Podczas spotkania poruszone zostaną zarówno zagadnienia związane z bieżącą sytuacją absolwentów na rynku pracy, ale także perspektywy i szanse młodzieży z punktu widzenia programu "Młodzi na rynku pracy". Uczestnicy spotkania będą mogli poznać oczekiwania pracodawców oraz dowiedzieć się z jakimi wyzwaniami będą się musieli zmierzyć na początku swojej zawodowej drogi. Jednym z zagadnień będą także stereotypy dotyczące studiowania na kierunkach ścisłych i humanistycznych.

Integralną częścią spotkania będą warsztaty dla licealistów z obszaru autoprezentacji i coachingu realizowane przez trenerów kierunku studiów podyplomowych WSE Coach i trener.

Patronat nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, TVP Kraków, Radio Kraków, Wrota Małopolski, Perspektywy, Cogito, Manko, Podaj dalej, Tryby, Kariera.com.pl, Pracuj. pl, Studentnews.pl, Dlastudenta.pl.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest jednak ograniczona, dlatego obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania udziału mailowo na adres: promocja@wse.krakow.pl

Więcej o: