SGH wyróżniła 10 liceów - najlepiej przygotowują na studia

XVII LO im. Frycza-Modrzewskiego z Warszawy najlepsze, I LO im. Adama Mickiewicza z Białegostoku najskuteczniejsze.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie wyróżniła licea, które najlepiej przygotowują uczniów do startu na studia. W sobotę, 16 marca br., podczas Dnia Otwartego w SGH odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych, które wyróżniły się w przygotowaniu kandydatów na studia w SGH w roku akademickim 2012/2013.

Przedstawiciele dyrekcji najlepszych szkół otrzymali dyplomy uznania z rąk prof. Piotra Ostaszewskiego, Prorektora SGH ds. Dydaktyki i Studentów. Wśród wyróżnionych najwięcej było liceów warszawskich, ale w zestawieniu znalazło się także liceum z Białegostoku oraz liceum z Lublina.

"Zastosowaliśmy jedno proste kryterium: porównaliśmy licea pod kątem liczby maturzystów, którzy dostali się na studia w SGH w bieżącym roku akademickim. Dodatkowo też obliczyliśmy tzw. skuteczność poszczególnych liceów, czyli ilu maturzystów kandydujących z danego liceum rzeczywiście dostało się na studia u nas" - mówi Anna Kozińska, dyrektor Biura Rekrutacji w SGH.

Wewnętrzny ranking SGH - 10 szkół ponadgimnazjalnych - według liczby absolwentów danej szkoły przyjętych na studia I stopnia na semestr zimowy w SGH w roku akad. 2012/2013.

Źródło: Biuro Rekrutacji SGH

Co warte podkreślenia, w ubiegłym roku akademickim na pierwszych trzech miejscach znajdowały się te same licea. Nagrodę specjalną "Nasza Klasa w SGH" w tym roku otrzymało XV Liceum Ogólnokształcące im. A. Frycza-Modrzewskiego za przygotowanie 42 kandydatów, którzy zdali egzaminy maturalne z wynikami umożliwiającymi im przyjęcie do SGH. "Liczebność tej grupy wskazuje już raczej na dwie klasy licealne..." - zwraca uwagę Anna Kozińska. Najskuteczniejsze okazało się I LO z Białegostoku, w którego przypadku do SGH dostało się aż 25 na 27 kandydatów.

Kryterium przyjęcia kandydata do SGH to jego pozycja na liście rankingowej (osób zarejestrowanych i zakwalifikowanych do przyjęcia), a punkty są przyznawane za wyniki z czterech wybranych przedmiotów maturalnych:

1. matematyki lub fizyki,

2. geografii lub historii lub wiedzy o społeczeństwie lub ekonomii,

3. "pierwszego" języka obcego - jednego z sześciu do wyboru,

4. "drugiego" języka obcego z mniejszą wagą - jeden z sześciu do wyboru.

Przy czym przy pierwszych trzech przedmiotach brany jest pod uwagę wynik z matury zdanej na poziomie rozszerzonym. SGH otwarta jest również na laureatów olimpiad przedmiotowych, którzy mają ułatwioną rekrutację.

Więcej o: