Konkurs "Mural AGH" - rozpoczynamy głosowanie internautów

Zakończył się trwający od 11 lutego do 11 marca b.r. pierwszy etap konkursu ?Mural AGH?. Spośród trzydziestu dwóch nadesłanych projektów jury wybrało do drugiego etapu dziewięć najlepszych prac.

Konkurs na pierwszy mural Akademii, który ozdobi ścianę budynku przy ulicy Czarnowiejskiej 50b, cieszył się dużym zainteresowaniem artystów - napłynęło ponad trzydzieści prac, m.in. z Krakowa, Wrocławia, Gdańska, Warszawy, Łodzi, Radomia, Dąbrowy Górniczej czy Przemyśla. Konkurs ma charakter otwarty, a jego motywem przewodnim jest dewiza uczelni "Labore creata, labori et scientiae servio" ("Z pracy powstałem, pracy i nauce służę") z uwzględnieniem nowoczesnego charakteru AGH.

W pierwszym etapie głosowania jury (w składzie którego zasiadają m.in. Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka, Prorektor ds. Studenckich AGH prof. Anna Siwik czy prof. Roman Łaciak z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie) zdecydowało, że ze względu na wysoki poziom prac, a także ich zróżnicowany charakter, podda pod głosowanie internautów większą niż zakładano liczbę projektów.

Głosować będzie można zatem nie na trzy - jak początkowo zakładał regulamin - lecz na dziewięć najwyżej ocenionych prac. W drugim etapie konkursu projekty zostaną ocenione w internetowym głosowaniu za pośrednictwem oficjalnego profilu AGH na Facebooku. Za zwycięzcę tego etapu uznany zostanie autor projektu, który w głosowaniu otrzyma największą liczbę głosów ("lajków"). Zwycięski projekt otrzyma 15 punktów (dla porównania: głos każdego z dziewięciu jurorów to maksymalnie5 pkt.), zaś miejsca drugie i trzecie otrzymają odpowiednio 10 i 5 punktów.

Wszystkie dziewięć projektów trafi pod obrady jury w trzecim etapie, zaś trzy najwyżej ocenione przez internautów prace otrzymają odpowiednie wagi punktowe. O ostatecznym wyniku konkursu zadecyduje suma punktów etapu drugiego i trzeciego.

Głosowanie odbywa się na stronie www.facebook.com/AGH.Krakow i potrwa do 22 marca. Nagrodę główną, 3 tys. zł i możliwość wykonania muralu, otrzyma autor projektu ogłoszony 26 marca.

Więcej o: