Dzień Otwartej Uczelni w Akademii Marynarki Wojennej

W piątek, 22 marca, w Akademii Marynarki Wojennej odbędzie się ?Dzień Otwartej Uczelni?. Po raz pierwszy publicznie zostanie zaprezentowany najnowszy uczelniany symulator - spawania. Tego dnia każdy będzie mógł również stanąć za sterami okrętu w symulatorze mostka nawigacyjnego, spróbować swoich sił na wirtualnej strzelnicy, czy też zapoznać się z artylerią okrętową. Uczelnia zaprasza wszystkich, którzy chcą zobaczyć Akademię Marynarki Wojennej od kuchni.

Wszystkim, którzy odwiedzą AMW udostępnione zostaną specjalistyczne gabinety dydaktyczne, w tym przede wszystkim nowoczesne symulatory. Najnowszym jest symulator spawania, gdzie można zobaczyć, uczyć się i trenować różne metody spawania, w różnych środowiskach. Będzie także okazja popływać okrętem w symulatorze nawigacyjnym oraz w pracowni manewrowania okrętem.

Natomiast na trenażerze strzeleckim "Śnieżnik", jednym z najnowocześniejszych w Polsce, czeka na chętnych nauka strzelania oraz zapoznanie z różnymi rodzajami broni. Z kolei w pracowni broni rakietowej i artylerii będzie można zobaczyć na czym polegają okrętowe strzelania artyleryjskie.

Inne laboratoria i symulatory przedstawią mapy cyfrowe, informacje o łączności morskiej i radiolokacji. Na wszystkich czeka również okręt podwodny typu Kobben, który będzie udostępniony do zwiedzania. Tam chętni przekonają się jakie wyzwania niesie służba właśnie na okrętach podwodnych. Oczywiście w tym dniu nie zabraknie wizyty w jednej z najnowocześniejszych bibliotek na Pomorzu, czyli Bibliotece Głównej AMW. Po uczelni oprowadzać będą studenci, jako przewodnicy poszczególnych grup.

Osoby, które przybędą indywidualnie zostaną dołączeni do zorganizowanych grup, tak aby każdy mógł wszystko zobaczyć. W czasie takiej swoistej wycieczki po Akademii Marynarki Wojennej każdy z czterech uczelnianych Wydziałów przedstawi swoją ofertę dydaktyczną. Dla zainteresowanych Prezydium Samorządu Studentów przedstawi formy działalności studenckiej, a także zapozna wszystkich chętnych ze sprawami socjalno - bytowymi uczelni.

Akademia Marynarki Wojennej to uczelnia wojskowo-cywilna. Kształci przyszłe kadry Marynarki Wojennej, studentów cywilnych, także kadry na potrzeby gospodarki morskiej. W jej ofercie można znaleźć 2 kierunki studiów wojskowych (nawigacja oraz mechanika i budowa maszyn) oraz 11 kierunków studiów cywilnych (nawigacja, mechanika i budowa maszyn, oceanotechnika, informatyka, mechatronika, automatyka i robotyka, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, stosunki międzynarodowe i historia). Można również rozwijać i doskonalić swoje umiejętności na 14 kierunkach studiów podyplomowych.

Rocznie uczelnia kształci około 8000 osób. W ubiegłym roku Akademia Marynarki Wojennej obchodziła swoje 90 urodziny. Jest spadkobierczynią Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej, która powstała 1 października 1922 roku w Toruniu. Od tego momentu uczelnia nieprzerwanie kształci swoich studentów.

"DZIEŃ OTWARTEJ UCZELNI"

Piątek, 22 marca, w godzinach 09:00 - 14:00

(ostatnie wejście grupy o 13:30)

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

ul. Śmidowicza 67 Gdynia 81-103

Więcej o: