X Ogólnopolskie Targi Szkół Wyższych w Radomiu

X Ogólnopolskie Targi Szkół Wyższych odbędą się 13 marca 2013 roku w Strefie Rozrywki G2 przy al. Grzecznarowskiego 2.

W programie Targów planowane są prezentacje oferty edukacyjnej radomskich szkół, wybranych uczelni spoza Radomia oraz stoiska specjalne Krajowego Ośrodka Wspierania Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie, Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filia w Radomiu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radomiu, Sekcji ds. Doboru WKiSzk. Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, WKU Radom, stanowisko z testami kariery dla maturzystów firmy PROGRA.

W trakcie Targów zaplanowano wykłady doradców zawodowych i specjalistów z dziedziny doradztwa personalnego: Monika Dryja - "PRZYGOTOWANIE DO WEJŚCIA NA RYNEK PRACY - ROZWÓJ ZAWODOWY", Jan Kobyłecki - "DYPLOM + KOMPETENCJE SPOŁECZNE drogą do kariery", Anna Wierzchowska - Szymanek - "TOP odkryty - TOP ukryty, o świadomości własnego potencjału i "doświadczaniu przepływu"", Krzysztof Filarski - Firma WESTHILL - "PROJEKT LEGENDA", dr Monika Mazur - "TECHNIKI REKRUTACJI I SELEKCJI KANDYDATÓW DO PRACY", Anna Sekuła - "WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE W WYBRANYCH GRUPACH ZAWODOWYCH", Małgorzata Czarnota - "PLANOWANIE KARIERY ZAWODOWEJ KONIECZNOŚCIĄ NA OBECNYM RYNKU PRACY", Janusz Wojcieszek - "EURES - PATRZYMY DALEJ"

Honorowe patronaty nad X Ogólnopolskimi Targami Szkół Wyższych Radom 2013 przyjęli Minister Edukacji Narodowej, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Wojewoda Mazowiecki, Prezydent Miasta Radomia.

Swój udział w X Ogólnopolskich Targach Szkół Wyższych Radom 2013 jak do tej pory zgłosiły uczelnie:

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Uniwersytet Łódzki, Wyższa Szkoła Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wyższa Szkoła Bezpieczeńskwa i Organizacji Pracy, Politechnika Łódzka, Uczelnia Łazarskiego, Wojskowa Akademia Techniczna, UMCS Lublin, Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach, Centrum Nauki i Biznesu "Żak", Zespół Medycznych Szkół Policealnych, Akademia Leona Koźmińskiego, Policealne Szkoły TEB Edukacja w Radomiu, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Politechnika Świetokrzyska, Społeczna Akademia Nauk w Warszawie, Wszechnica Świetokrzyska w Kielcach, Wyższa Szkoła Ekonomi i Prawa w Kielcach, Centrum Kształcenia Dorosłych EDUKACJA.

Więcej o: