Nauka i przemysł wspólnie o reaktorach nowej generacji

W dniach 25-26 lutego b.r. na Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucji, które realizują projekt HTRPL.

Projekt ten obejmuje zbadanie możliwości wykorzystania w polskim przemyśle reaktorów wysokotemperaturowych typu HTR (High Temperature Reactor), które należą do rodziny reaktorów modularnych małej mocy SMR (Small Modular Reactor). Projekt HTRPL uruchomiono pod koniec 2012 roku - jest on częścią strategicznego programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zatytułowanego "Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej". Jego realizację zaplanowano na okres 30 miesięcy, a budżet projektu przekracza 6 milionów złotych.

Najważniejsze zalety reaktorów wysokotemperaturowych wynikają z ceramicznej konstrukcji ich rdzenia i ze stosunkowo niewielkiej mocy cieplnej, która nie przekracza kilkuset megawatów. Dzięki tym cechom reaktory HTR mają bardzo wysoki stopień bezpieczeństwa i łatwiej można sfinansować budowę pojedynczego, małego modułu. Jednym z zasadniczych celów projektu HTRPL jest zbadanie warunków wykorzystania reaktorów HTR przez energochłonny polski przemysł oraz określenie optymalnego systemu wykorzystania wysokotemperaturowego ciepła do zasilania procesów technologicznych i do produkcji energii elektrycznej (tzw. jądrowej kogeneracji).

Obecnie dwa reaktory testowe typu HTR pracują w Chinach i w Japonii. Przewiduje się, że pierwsza instalacja przemysłowa zostanie uruchomiona w Chinach w roku 2017, a spodziewany koszt inwestycji nie przekroczy 2500 dolarów za 1 MW mocy elektrycznej. Programy badawcze dotyczące tej tematyki prowadzone są również w USA i w Europie (w ramach EURATOM-u).

W spotkaniu na AGH wzięło udział ponad 30 przedstawicieli środowisk naukowych i przemysłowych. Liderem projektu HTRPL jest AGH, a lista partnerów przedstawia się następująco: PROCHEM S.A., TAURON Polska Energia S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów - Uniwersytet Warszawski, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o., Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Instytut Techniki, Cieplnej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla oraz Instytut Nawozów Sztucznych.

Więcej o: