Prof. Antoni Tajduś przewodniczącym Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

Profesor Antoni Tajduś, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w latach 2005-2012, został przewodniczącym Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Wybory na to stanowisko odbyły się 15 lutego b.r. Profesora Antoniego Tajdusia na kadencję 2013-2016 powołał Prezes Rady Ministrów. Do zadań Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów należy m.in. opiniowanie aktów normatywnych związanych z nadawaniem stopni naukowych doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora.

Centralna Komisja działa przy Prezesie Rady Ministrów i w zakresie wydawanych przez siebie decyzji pełni funkcje centralnego organu administracji rządowej. Dotychczasowym przewodniczącym Centralnej Komisji był prof. dr hab. Tadeusz Kaczorek.

Prof. Antoni Tajduś, profesor zwyczajny w dziedzinie nauk technicznych, pełnił funkcję Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie przez dwie kadencje. Obecnie jest Kierownikiem Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH.

Jest laureatem licznych odznaczeń i wyróżnień, m.in. jednego z najważniejszych odznaczeń państwowych - Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej oraz za popularyzowanie nauki w Polsce i na świecie. Nowy przewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów jest również twórcą licznych patentów oraz prac naukowo-badawczych. Specjalizuje się w budownictwie podziemnym oraz mechanice skał i gruntów.

Więcej o: