Studiuj za darmo w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie

Z okazji jubileuszu 10- lecia uczelni, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie (WSE) przygotowała dla kandydatów na studia aż 10 stypendiów w ramach corocznie organizowanego ?Konkursu o indeks?.

WSE to wyjątkowa uczelnia, która dzięki hojności Rady Mecenasów umożliwia młodej i ambitnej młodzieży podjęcie bezpłatnych studiów na wymarzonym kierunku. Co roku członkowie Rady Mecenasów wspierają finansowo Fundusz Stypendialny dając najzdolniejszym szansę kształcenia na najwyższym poziomie.

W tym roku z okazji Jubileuszu 10-lecia Uczelni kandydaci na studia licencjackie mogą ubiegać się aż o 10 stypendiów rocznych i trzyletnich pokrywających w całości wysokość czesnego na trzech kierunkach WSE: Zarządzaniu, Stosunkach międzynarodowych oraz Filologii angielskiej - lingwistyce stosowanej. Do konkursu może przystąpić każdy licealista, który nie ukończył 21. roku życia.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

- w I etapie kandydaci proszeni są o przygotowanie pracy konkursowej w postaci CV marzeń, którą wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami należy dostarczyć do Działu Rekrutacji WSE najpóźniej do 7 czerwca 2013 r.. Kandydaci na kierunek Filologia angielska - lingwistyka stosowana proszeni są o przygotowanie CV w języku angielskim.

- w II etapie kandydaci, którzy uzyskają określoną liczbę punktów podczas I etapu, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Tematy rozmów publikowane będą z dwumiesięcznym wyprzedzeniem na stronie internetowej uczelni.

Wszystkie dokumenty oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie interentowej .

Więcej o: