Inauguracja projektu edukacji prawnej w szkołach

4 lutego br. w Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie odbyło się spotkanie dotyczące projektu edukacji prawnej w szkołach ponadgimnazajalnych w Małopolsce. Gościem specjalnym spotkania był Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin, który wygłosił wykład inauguracyjny.

Spotkanie otworzył prof. Marek Pałasiński, Rektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, który przywitał zaproszonych prelegentów oraz uczniów z małopolskich szkół ponadgimnazjalnych. Następnie głos zabrał Aleksander Palczewski, Małopolski Kurator Oświaty, który powiedział o realnej konieczności wprowadzenia edukacji prawnej w szkołach.

- Prawo jest ważne w życiu każdego obywatela, dlatego uczenie podstaw prawnych oraz kształtowanie postaw obywatelskich powinno rozpoczynać się już w szkole - podkreślił Kurator. Edukacja młodzieży w zakresie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz wybranych problemów z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego czy karnego powinna w znaczący sposób wpływać na lepsze rozumienie zasad prawnych w dorosłym życiu.

Wątek ten rozwinął w swoim wykładzie inauguracyjnym Jarosław Gowin, Minister Sprawiedliwości, który jest inicjatorem projektu edukacji prawnej w szkołach. Minister opowiedział młodzieży o swojej trudnej pracy w resorcie sprawiedliwości. Podkreślił on, że prawo jest faktem społecznym, dlatego oprócz dosłownego odczytywania litery prawa ważny jest także aspekt ludzki. - Prawo jest pewnym faktem społecznym, jednym z porządków które wpływają na nasze wzajemne stosunki. Wartości leżące u podstaw prawa są uniwersalne - powiedział Minister Sprawiedliwości.

Podkreślił on ważną rolę edukacji prawnej w szkołach, w kontekście praktycznej wiedzy bezpośrednio przydatnej w codziennym życiu. - Każdy obywatel po zakończeniu powszechnej edukacji powinien mieć podstawową wiedzę o funkcjonowaniu współczesnego świata. W tym kontekście nie powinniśmy się zastanawiać, czy jest miejsce dla edukacji prawnej w programach nauczania. Powinniśmy się raczej dziwić, czemu tego miejsca do tej pory było tak mało - podsumował Minister Jarosław Gowin.

Następnie Maciej Schab, doradca Ministra Sprawiedliwości i wykładowca Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie wygłosił wykład pt. "Prawo na co dzień". Poruszył on ważne w codziennym życiu aspekty związane z prawem konsumenckim m.in. prawo do zwrotów czy reklamacji. Profesor Fryderyk Zoll z Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawił prezentację dotyczącą prawa cywilnego i handlowego w świecie wirtualnym.

Jego wykład pt. "War of Warcraft i prawo cywilne - prawo światów wirtualnych" wzbudził duże zainteresowanie uczniów, gdyż dotyczył zmieniającego się prawa i jego dostosowywania do rozwoju nowoczesnych technologii. Podsumowaniem spotkania inauguracyjnego było wystąpienie posłanki Elżbiety Achinger, która zwróciła się bezpośrednio do młodzieży, która miała okazję wyrazić swoją opinię na temat wdrażanego projektu.

Więcej o: