Zimowy nabór na Akademii Morskiej w Szczecinie

Wydział Mechaniczny oraz Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie ogłaszają dodatkowy nabór na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego (studia inżynierskie) i drugiego stopnia (magisterskie) w roku akademickim 2012/2013.

Wydział Mechaniczny

Nabór na I rok studiów stacjonarnych pierwszego (studia inżynierskie) stopnia. Kierunki: Mechatronika oraz Mechanika i Budowa Maszyn.

Ważne terminy:

- składanie dokumentów (w dziekanacie wydziału) od 14 stycznia do 18 lutego 2013 r.

- ogłoszenie wyników 20 lutego 2013 r.

- rozpoczęcie nauki 25 lutego 2013 r.

- zakończenie I semestru 21 czerwca 2013 r.

Studia z przesunięciem o 1 semestr będą trwały do końca nauki. Procedura naboru jest taka sama jak w naborze letnim. Praktykę kandydacką studenci odbędą w miesiącach wakacyjnych (lipiec-wrzesień 2013 r.) razem ze studentami przyjętymi w naborze letnim na rok akademicki 2013/2014.

Adres dziekanatu Wydziału Mechanicznego: Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin pokój 174

Wydział Inżyneryjno-Ekonomiczny Transportu

Nabór na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia (1,5-roczne magisterskie). Kierunek Transport.

Ważne terminy:

- składanie dokumentów (w dziekanacie wydziału):

studia stacjonarne (pok. 16) - do 20 lutego 2013 r.

studia niestacjonarne (pok. 10) - do 6 marca 2013 r.

- ogłoszenie wyników:

studia stacjonarne - 22 lutego 2013 r.

studia niestacjonarne - 8 marca 2013 r.

- rozpoczęcie nauki:

studia stacjonarne - 25 lutego 2013 r.

studia niestacjonarne - 9-10 marca 2013 r.

- zakończenie I semestru

studia stacjonarne - 21 czerwca 2013 r.

studia niestacjonarne - 6-7 lipiec 2013 r.

Adres dziekanatu Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu: Akademia Morska w Szczecinie: ul. Henryka Pobożnego 11, 70-507 Szczecin

Zasady rekrutacji dostępne są na stronie stronach Akademii Morskiej w Szczecinie.

Więcej o: