I rocznica powstania Centrum Badań Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych

18 stycznia 2013 r. w Audytorium Maximum Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej odbyły się obchody rocznicy powstania Centrum Badań Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych. Do udziału w uroczystości zaproszono przedstawicieli służb mundurowych, studentów, dyrektorów, nauczycieli oraz uczniów klas mundurowych z blisko 20 szkół.

Goście zostali przywitani przez JM Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej - prof. nadwz. dr Zdzisławę Dacko-Pikiewicz. Jako pierwsza zabrała głos Dyrektor Centrum - prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka, która przedstawiła historię powstania Centrum, przybliżyła uczestnikom spotkania osiągnięć Centrum za miniony rok oraz plany naukowe, organizacyjne i popularyzatorskie.

Nadinsp. Dr Dariusz Biel, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu wygłosił wykład nt "Polska Policja jako nowoczesna organizacja". Kolejny prelegent st. bryg. mgr inż. Jeremi Szczygłowski, Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach mówił o katastrofie kolejowej pod Szczekocinami, do której doszło 3 marca 2012 roku. Z kolei gen. dr Roman Polko wygłosił wykład na temat "Globalna sieć terroryzmu".

Wielką atrakcją dla zebranych była prezentacja Krytej Mobilnej Strzelnicy Ćwiczebnej w kontenerach Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A. oraz strzelnicy laserowej firmy "Kaliber".

Nastąpiło również uroczyste podpisanie umów o współpracę z firmami:

- Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A.

- Zakład Doskonalenia Zawodowego z Kielc

- Strzelnica bojowa "Valley" z Paczółtowic

Na zakończenie uroczystości zostały rozlosowane cenne nagrody, ufundowane przez: Wyższą Szkołę Biznesu z Dąbrowy Górniczej, Firmę Era Sp. z o.o. z Chorzowa, strzelnicę bojową "Valley" z Paczółtowic oraz Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych.

Więcej o: