Podyplomowe na Politechnice Warszawskiej

Już za chwilę Politechnika Warszawska rozpocznie rekrutację na studia podyplomowe. Wybierać można będzie z ponad 100 kierunków.

Większość kierunków studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej została uruchomiona już po raz kolejny, co wynika z dużego zainteresowania proponowaną tematyką. Pojawiają się też nowe i zmodernizowane studia, przygotowane z myślą o zmieniających się trendach na rynku pracy i zwiększeniu zapotrzebowania na pracowników o konkretnej specjalizacji. W ramach projektu "Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej" udało się uruchomić 18 nowych kierunków studiów oraz zmodernizować programy na kolejnych 7 kierunkach.

Jesteś kierownikiem, menadżerem ? Przejdź szkolenie z zarządznia procesami biznesowymi >>

Studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej są płatne, ale dzięki finansowemu wsparciu etapu przygotowania/modernizacji z projektu Politechnika jest w stanie zaoferować je na atrakcyjnych warunkach. Celem nadrzędnym projektu "Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej" jest poprawa jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty dydaktycznej uczelni do potrzeb rynku pracy. Będzie on realizowany poprzez takie działania jak: programy stypendialne, rozwój uczelnianej oferty dydaktycznej, modyfikacja programów studiów i treści dydaktycznych oraz otwieranie nowych kierunków studiów i specjalności, w tym również rozwój studiów anglojęzycznych, rozwój technik i metod kształcenia na odległość, zajęcia wyrównawcze dla studentów I roku z matematyki i fizyki, rozwój Biura Karier, długoterminowe staże studenckie, a także kursy i szkolenia dla osób spoza społeczności akademickiej. Do tej pory w projekcie wzięło udział ponad 16 tys. uczestników.

Pełną ofertę dydaktyczną Politechniki Warszawskiej można sprawdzić na stronie www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-podyplomowe.