Zmiana zawodu - czy to się może udać?

Całkowita zmiana kwalifikacji jest procesem skomplikowanym, pociągającym za sobą szereg wyrzeczeń, ale często opłacalnym. Czy często udaje się Polakom zmienić zawód?

Chęć nabycia nowej wiedzy i umiejętności czy poświęcony czas to tylko jedna strona medalu. Studia, kursy oraz szkolenia kosztują - są ryzykowną inwestycją, która może się nie zwrócić. Szczególnie, gdy decyzja o przebranżowieniu jest nieprzemyślana i podejmowana pochopnie.

Mimo dużego ryzyka 94% Polaków byłoby gotowych przekwalifikować się, by znaleźć pracę - wynika z danych największego w Polsce portalu o pracy. Decyzja ta staje się łatwiejsza, gdy pracodawca, w zamian za przebranżowienie, proponuje atrakcyjniejszą płacę.

Gotowość do zmiany zawodu w dużym stopniu zależy od branży. Największą elastyczność deklarują pracownicy działu sprzedaży i handlu - aż 52% takich osób dopuszcza myśl o przebranżowieniu. Równie wysoki wskaźnik odnotowują działy marketingu oraz obsługi klienta i call center, odpowiednio 55% i 52%.

Warto jednak zauważyć różnicę między deklarowaną chęcią zmiany branży, a rzeczywistym przekwalifikowaniem. W Polsce wciąż brakuje badań na temat częstotliwości zmiany pracy i branży. Mamy do dyspozycji jedynie mniej lub bardziej rzetelne sondaże.

Przykładowo, w 2010 roku jeden z największych serwisów o pracy zapytał internautów, ile razy w ciągu życia zmienili branżę, w której pracują. Aż 41% badanych wybrało odpowiedź "nigdy". Raz w życiu przekwalifikowało się 17% ankietowanych, dwa razy - 15%. Stosunkowo dużą grupę (27%) stanowiły osoby, które zawód zmieniały co najmniej trzy razy w ciągu swojej kariery zawodowej.