Podyplomowe? Studiuj online

Wśród ofert niektórych uczelni oferujących studia podyplomowe możemy znaleźć dopisek "online" albo "blended-learning".

Czym się różnią? Kurs online to taki, który odbywa się w sieci. Gdy do kursu online wprowadzony zostaje tutor, który udziela mu wskazówek i pozostaje z uczącym się w kontakcie wirtualnym, mówimy o e-coachingu. Jeszcze inną, chyba najczęściej oferowaną przez uczelnie metodą jest blended-learning, czyli połączenie e-coachingu z zajęciami tradycyjnymi, w grupie, na sali wykładowej. Jednak trzeba się na niej pojawiać odpowiednio rzadziej, czasem tylko na zjeździe inauguracyjnym i egzaminach końcowych.

Jaki dyplom można zdobyć przez internet? Prawie każdy. Np. Ośrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej oferuje studia podyplomowe na kierunku Informatyka i techniki internetu. Humaniści też nie muszą się martwić: przy Uniwersytecie Warszawskim można przez internet podyplomowo studiować europeistykę, a w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie - filozofię polityki online.