Kursy BHP na Uniwersyteckim Centrum Edukacji US

Szczeciński uniwerek przekształcił swoje Międzywydziałowe Studium Kształcenia Pedagogicznego w Uniwersyteckie Centrum Edukacji i uruchamia tam szkolenia, kursy i studia z BHP.

Centrum oprócz kształcenia studentów zainteresowanych uzyskaniem przygotowania pedagogicznego będzie także kontynuowało realizację studiów podyplomowych z takich kierunków jak: logopedia z terapią pedagogiczną, wychowanie prorodzinne i seksualne, etyka w szkole, organizacja i zarządzanie w oświacie oraz edukacja dla bezpieczeństwa. W swoją ofertę UCE włączy także szkolenia z zakresu BHP oraz ochrony przeciwpożarowej. Dodatkowo uruchomione zostaną studia podyplomowe o kierunku "BHP i system zarządzania bezpieczeństwem", uprawniające do pełnienia funkcji specjalistów do spraw BHP m.in. w przedsiębiorstwach. Do zadań UCE będzie należała także organizacja i prowadzenie kursów z zakresu bezpieczeństwa i edukacji obronnej oraz szkoleń dla nauczycieli i pracowników oświatowych i kulturalnych z zakresu prowadzenia zajęć edukacyjnych z pierwszej pomocy.

UCE współpracuje m.in. z: kuratorium oświaty, jednostkami samorządu terytorialnego, policją, wojskiem, służbami i organizacjami ratownictwa: medycznego, wodnego i górskiego, strażą pożarną, podmiotami zarządzania kryzysowego i ochrony ludności oraz organizacjami realizującymi zadania na rzecz bezpieczeństwa publicznego i zdrowia.

Więcej o: