Szkoły policealne odsłaniają karty. Którą wybrać?

To prawda - cały czas trwa rekrutacja na studia. Ale prawdą jest też, że uczelnie nie przyjmą wszystkich chętnych. Dla tych ?odrzuconych? pozostają szkoły policealne. W Płocku mamy ich naprawdę pod dostatkiem.

I co najważniejsze - cały czas można się do nich zapisywać, bo są wolne miejsca.

Nauka trwa zazwyczaj dwa lata, ale są też kierunki jedno- i półtoraroczne, 2,5-letnie. Można sobie wybrać np. administrację, informatykę, hotelarstwo, ekonomię, fryzjerstwo, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz wiele innych. Warto zwrócić uwagę na ceny i na to, że są też takie placówki, w których nauka jest bezpłatna.

Ukończenie szkoły policealnej często jest pierwszym krokiem do rozpoczęcia studiów. Jedni mogą w międzyczasie zdać maturę, drudzy odłożyć na czesne. I po np. dwóch latach oraz zdobyciu zawodu startować na politechnikę lub uniwersytet.

Jeszcze szybszym sposobem na zdobycie zawodu są kursy zawodowe. Trwają zazwyczaj kilka tygodni.

SZKOŁY POLICEALNE W PŁOCKU I ICH OFERTA WOLNYCH KIERUNKÓW

Studium Zawodowe dla Dorosłych Stowarzyszenia Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół Ekonomika

ul. Nowowiejskiego 4, tel. 24 367 19 65, www.ekonomik.plocman.pl

Kierunki 2-letnie: technik ekonomista, technik handlowiec, technik administracji, technik prac biurowych, technik hotelarstwa, technik obsługi ruchu turystycznego.

Nauka odbywa się w systemie zaocznym.

Wpisowe: 100 zł, czesne: 90 zł miesięcznie. Dokumenty (świadectwo ukończenia szkoły średniej i 3 zdjęcia) należy składać do końca sierpnia.

Medyczna Szkoła Policealna

al. Piłsudskiego 8, tel. 24 262 59 65, medyk@plocman.pl

Kierunki 2-letnie: ratownik medyczny, technik farmaceutyczny, terapeuta zajęciowy, technik masażysta, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka dziecięca.

Kierunki roczne: opiekun medyczny.

Większość zajęć odbywa się w trybie dziennym. Kierunki: opiekun medyczny oraz opiekun w domu pomocy społecznej odbywają się w systemie zaocznym. Wszystkie natomiast są bezpłatne.

Dokumenty: wypełniony kwestionariusz (można go pobrać w sekretariacie szkoły), 3 fotografie, świadectwo ukończenia szkoły średniej (mile widziane świadectwo maturalne), zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (w szkole można dostać skierowanie na bezpłatne badanie do lekarza profilaktyka) należy składać do 25 sierpnia.

Szkoła Policealna nr 3 w Zespole Szkół Technicznych "70"

al. Kilińskiego 4, tel. 24 364 27 30, sekretariat_zst@go2.pl, www.zst70plock.sr.pl

Kierunki: technik informatyk (2 lata), technik bezpieczeństwa i higieny pracy (1,5 roku).

Nauka jest bezpłatna, odbywa się w systemie dziennym.

Dokumenty należy składać do 20 sierpnia. Wymagane są: świadectwo ukończenia szkoły średniej, zaświadczenie od lekarza profilaktyka, podanie (dostępne do wypełnienia w sekretariacie).

Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej

ul. Kutnowska 30, tel. 24 268 96 94, www.zsberg.prv.pl, zsberg@poczta.onet.pl

Kierunki: technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik rolnik, technik rachunkowości, technik informatyk, technik administracji, technik logistyk, technik BHP, technik obsługi turystycznej, technik hotelarstwa, technik usług fryzjerskich, technik architektury krajobrazu.

Nauka jest bezpłatna, trwa 2 lata, odbywa się w systemie zaocznym.

Wpisowe: 30 zł. Składanie dokumentów między 15 a 21 sierpnia, rozmowa kwalifikacyjna 28 sierpnia.

Szkoły Społeczne Płockiego Towarzystwa Oświatowego Policealne Studium Zawodowe

al. Piłsudskiego 31, tel. 24 262 90 85, www.pto.net.pl

Kierunki 2-letnie: technik handlowiec, technik prac biurowych.

Nauka odbywa się w systemie zaocznym. Opłaty: 600 zł za semestr (opłata możliwa w pięciu ratach), wpisowe: 100 zł.

Dokumenty należy składać do końca sierpnia.

Centrum Kształcenia Ustawicznego

al. Piłsudskiego 6, tel. 24 364 78 52, www.cku.pl

Kierunki: technik informatyk, technik administracji, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik BHP (1,5 roku), technik logistyk.

Szkoła jest bezpłatna (trzeba wykupić ubezpieczenie za 41 zł). Nauka odbywa się w systemie zaocznym, trwa 2 lata.

Dokumenty można składać do końca sierpnia: oryginał świadectwa szkoły średniej, kserokopia dowodu osobistego, 3 fotografie.

Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych ZDZ Warszawa Centrum Kształcenia w Płocku

ul. 3 Maja 18, tel. 24 264 60 84, ckplock@zdz.edu.pl, www.zdzplock.europa.pl

Kierunki: technik usług fryzjerskich, technik rachunkowości, technik informatyk, technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nauka trwa 2 lata, wyjątkiem jest kierunek technik BHP - 1,5 roku. System zaoczny.

Nauka w szkole jest bezpłatna.

Dokumenty należy składać do 20 sierpnia (oryginał świadectwa, druk podania dostępny na miejscu, kserokopia dowodu osobistego, zaświadczenie lekarskie, 3 fotografie).

Szkoła Policealna ZDZ

ul. Ułańska 1, tel. 24 264 22 77, szkola@zdz-plock.com.pl, www.zdz-plock.com.pl

Kierunki bezpłatne: technik organizacji usług gastronomicznych (zaocznie), technik elektryk (zaocznie), technik rachunkowości (zaocznie), technik handlowiec (dziennie), technik BHP (dziennie).

Kierunki płatne: technik informatyk, technik usług kosmetycznych, technik usług fryzjerskich - wszystkie w trybie zaocznym.

Nauka trwa 2 lata, wyjątkiem jest kierunek technik BHP - 1,5 roku.

Opłaty: 100 zł wpisowe plus 120 zł miesięcznie.

Dokumenty (świadectwo ukończenia szkoły średniej, ksero dowodu osobistego, 3 zdjęcia, zaświadczenie lekarskie) należy składać do końca sierpnia.

Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zespole Szkół Centrum Edukacji

al. Kobylińskiego 25, tel. 24 365 86 32 lub 37, zsce@centrumedukacji.pl, www.centrumedukacji.pl/chemik

Kierunek: technik technologii chemicznej.

Nauka odbywa się w systemie zaocznym, trwa 2 lata, jest bezpłatna. Dokumenty (oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej, 3 fotografie, podanie pobrane z sekretariatu, zaświadczenie o ubezpieczeniu, skierowanie na badania profilaktyczne) można składać do 25 sierpnia.

Policealne Studium Centrum Edukacji dla Dorosłych

al. Kobylińskiego 25, tel. 24 365 86 12, ce@centrumedukacji.pl, www.centrumedukacji.pl

Kierunki: technik administracji, technik informatyk, technik rachunkowości, technik ochrony fizycznej osób i mienia.

Nauka odbywa się w systemie zaocznym, trwa 2 lata. Zajęcia są bezpłatne. Szkoła jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty (do pobrania ze strony internetowej) można składać do końca sierpnia. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Policealne Studium Zawodowe Zespołu Oświatowo-Konsultacyjnego "Profesor"

al. Kilińskiego 12, tel. 24 366 41 70, annajm@interia.pl

Wszelkich informacji szkoła będzie udzielać po 23 sierpnia.

Szkoły Danuty Sokołowskiej i Małgorzaty Paluch-Sokołowskiej

al. Jachowicza 2/4, tel. 24 264 22 09

Policealne Studium Kosmetyczne - technik usług kosmetycznych (150 zł za miesiąc nauki zarówno w systemie dziennym, jak i zaocznym). Nauka trwa 2 lata.

Szkoła Medyczna - technik masażysta (wieczorowe), ratownik medyczny (dzienne). Oba kierunki są płatne: 150 zł miesięcznie. Nauka trwa 2 lata.

Dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły średniej, zaświadczenie lekarskie, podanie z sekretariatu i 3 fotografie można składać do końca sierpnia.

Szkoła Detektywów i Agentów Ochrony

ul. Popłacińska 37, tel. 24 262 87 31, 601 27 14 65, www.agentochronyzsen.pl

Kierunek: detektyw ochrony mienia i osób.

Nauka w systemie zaocznym, trwa 2 lata.

Czesne - 100 zł miesięcznie. Dokumenty (świadectwo ukończenia szkoły średniej, 4 zdjęcia, zaświadczenie lekarskie) można składać do końca sierpnia.

Zespół Szkół Eugeniusza Nagadowskiego

ul. Popłacińska 37, tel. 24 262 48 77, 601 27 14 64, www.zsen.pl szkola@zsen.pl

Kierunek: technik dentystyczny.

System stacjonarny, indywidualny, 2,5-letni. Szkoła płatna: 500 zł wpisowego plus 400 zł miesięcznie. Dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły średniej, zaświadczenie od lekarza, 4 fotografie i podanie dostępne na miejscu.

Dokumenty należy składać do końca sierpnia.

Policealne Studium Zawodowe Spółki Technik

ul. 3 Maja 16, tel. 24 262 72 55

Kierunki: technik mechanik, technik elektryk, technik budownictwa, technik drogownictwa, technik urządzeń sanitarnych.

System zaoczny, 2-letni.

Opłaty: 600 zł za semestr.

Dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły średniej, 3 fotografie i podanie dostępne w sekretariacie należy składać między 15 a 20 sierpnia.

AP Edukacja Szkoły Policealne

ul. Królewiecka 28, tel. 24 262 39 41, 42, 74, www.apedukacja.pl, plock@apedukacja.pl

Kierunki dwuletnie: florystyka, cyfrowe procesy graficzne, elektronika, elektryka, technik informatyk, technik hotelarstwa, kupiectwo, poligrafia, optyk, technologia żywności, finanse i rachunkowość, i inne.

Kierunki roczne: hotelarstwo, bankowość, turystyka, wizaż, dietetyka i inne

Kierunek 1,5-roczny: technik BHP.

System wieczorowy lub zaoczny.

Opłata semestralna 500-600 zł zależnie od kierunku, możliwość rozbicia płatności na 5 rat.

Dokumenty należy składać do końca września, decyduje kolejność zgłoszeń (świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenie od lekarza, 4 fotografie oraz podanie dostępne w sekretariacie).

TEB Edukacja

ul. Małachowskiego 1, tel. 24 364 87 50, plock@teb.pl www.teb.pl

Kierunki 2-letnie: technik usług kosmetycznych, technik usług fryzjerskich, administracja i finanse, technik informatyk, technik farmaceutyczny, asystent stomatologiczny.

Kierunki roczne: opiekun medyczny, wizaż i stylizacja paznokci, grafik komputerowy, dekoracja wnętrz, podstawy masażu.

Kierunek 1,5-roczny: technik BHP.

Kierunki dzienne: technik farmaceutyczny, podstawy masażu, asystent stomatologiczny.

System zaoczny, płatny: 150-190 zł miesięcznie zależnie od kierunku.

Dokumenty można składać do końca sierpnia: świadectwo ukończenia liceum lub technikum, 3 lub 4 fotografie (zależnie od kierunku). Trzeba mieć przy sobie dowód osobisty.

Centrum Nauki i Biznesu "Żak"

ul. Bielska 1, tel. 24 268 06 04, www.zak.edu.pl, plock@zak.edu.pl

Kierunki 2-letnie: technik administracji, technik BHP, technik architektury krajobrazu, technik handlowiec, technik logistyk, technik organizacji reklamy, technik hotelarstwa, technik budownictwa, technik usług kosmetycznych, technik usług fryzjerskich (bezpłatnie).

Kierunki roczne: architektura wnętrz, biomasaż, menedżer, psychologia z socjologią, sekretarka, stylizacja i wizaż (od 109 do 199 zł).

Nauka w systemie zaocznym. Zajęcia rozpoczynają się od 1 października.

Dokumenty: 4 zdjęcia, świadectwo ukończenia szkoły średniej, zaświadczenie lekarskie należy składać do końca września.

Policealne Studium Zawodowe PUL dla Dorosłych

ul. 3 Maja 18, tel. 24 264 72 35, 723 072 918, www.pulpolicealne.edu.pl, sekretariat@pul.edu.pl

Kierunki: informatyka, administracja, rachunkowość, ochrona fizyczna osób i mienia, BHP, ekonomia, prace biurowe, technik rolnik.

Nauka odbywa się w systemie zaocznym, trwa 2 lata.

Nauka w szkole jest bezpłatna, z wyjątkiem kierunku technik rolnik - czesne 100 zł miesięcznie.

Dokumenty (podanie, świadectwo ukończenia szkoły średniej, zaświadczenie lekarskie, 3 fotografie) można składać do końca września.

Szkoła Policealna Zespołu Szkół Budowlanych nr 1

ul. Mościckiego 4, tel. 24 366 03 80, www.budowlanka.net, budowlanka@budowlanka.net, zsb1@zjo.lo.pl

Kierunki: technik budownictwa, technik urządzeń sanitarnych.

Nauka odbywa się w systemie zaocznym, trwa 2 lata, jest bezpłatna.

Dokumenty (świadectwo ukończenia szkoły średniej, zaświadczenie lekarskie, 3 fotografie, podanie dostępne na miejscu) należy składać do końca sierpnia.

Uwaga - zajęcia rozpoczną się, jeśli zgłosi się minimalna liczba kandydatów. Decyzja o rozpoczęciu zajęć po 20 sierpnia.

KURSY ZAWODOWE

Zakład Doskonalenia Zawodowego Warszawa Centrum Kształcenia w Płocku

ul. 3 Maja 18, tel. 24 264 60 84, ckplock@zdz.edu.pl, www.plock.zdz.edu.pl

Kursy organizowane są, gdy zgłosi się 8-10 osób. Cena również zależy od liczby chętnych - im więcej zainteresowanych, tym niższa cena. Zakład proponuje szeroką ofertę, m.in. kursy przygotowujące do wykonywania zawodów technicznych oraz budowlanych, komputerowe, BHP podstawowe i okresowe oraz księgowość. Można zapisywać się na kursy drogą telefoniczną bądź elektroniczną.

Zakład Doskonalenia Zawodowego

ul. Ułańska 1, tel. 24 264 22 77, biuro@zdz-plock.com.pl, www.zdz-plock.com.pl

Kursy różnego rodzaju, m.in.: spawalnicze, księgowość, komputerowe, energetyczne, sprzedawca, przewóz drogowy towarów niebezpiecznych, obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, kursy na operatorów maszyn drogowych i budowlanych (koparki jednonaczyniowe klasy III, II i I, koparkoładowarki, ładowarki jednonaczyniowe, spycharki, walce drogowe, zagęszczarki i ubijarki wibracyjne). Czas trwania wynosi od 2 tygodni do 3 miesięcy, zależy od rodzaju kursu i częstotliwości zajęć (najczęściej trzy razy w tygodniu, jeżeli istnieje potrzeba, to codziennie). Cena waha się od 400 zł do 2 tys. zł, zależy od liczby chętnych i rodzaju kursu. Zapisywać można się osobiście lub drogą e-mailową.

Centrum Edukacji Grupa Orlen

al. Kobylińskiego 25, tel. 24 365 86 16, 365 86 26, rafal.brodowski@centrumedukacji.pl, www.centrumedukacji.pl

Centrum proponuje trzy rodzaje kursów: spawanie metodą MAG-135 (3-miesięczne), pierwsza pomoc przedlekarska (2-dniowe), licencja pracownika ochrony fizycznej osób i mienia I i II stopnia (2,5-miesięczne). Ceny wahają się od 150 zł do 3 tys. zł. Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu.

Więcej o: