Gender w teorii i praktyce

Gender mainstreaming, przełamywanie stereotypów kobiecości i męskości... IBL PAN zaprasza na nową edycję studiów podyplomowych.

Gender Mainstreaming Podyplomowe Studia Gender Mainstreaming są projektem Podyplomowych Gender Studies Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i Fundacji Gender Center. Studia powstały jako kontynuacja wcześniejszego, półrocznego projektu Szkoła Gender Mainstreaming, oraz jako odpowiedź na ogromne zainteresowanie studentek Gender Studies polityką równości płci oraz jej zastosowaniem w konkretnym obszarze problemowym.

 

Podyplomowe Studia Gender Mainstreaming wyposażą studentów/tki w kompleksową interdyscyplinarną wiedzę z obszaru polityki równościowej, wiedzy o kulturowej i społecznej tożsamości płci oraz analizy genderowej. Program oparty jest na najlepszych międzynarodowych wzorach i pozwala student(k)om na skupienie się na wybranych aspektach polityki społecznej, a także na wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy zawodowej. Program studiów zapewnia możliwość poznania i praktycznego wykorzystywania technik i narzędzi potrzebnych do efektywnego włączania polityki równościowej w obszary działania w praktycznie wszystkich dziedzinach życia ekonomicznego i społeczno-politycznego.

 

Studia trwają jeden rok (dwa semestry) i obejmują ponad 200 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w IBL PAN (w godz. 9.00-16.00) raz lub dwa razy w miesiącu.

 

Zajęcia poprowadzą m.in.: prof. Monika Płatek, dr Ewa Lisowska, dr Zofia Łapniewska, Wanda Nowicka, Joanna Białas, Karolina Kędziora, Marta Rawłuszko, Sylwia Spurek, Barbara Limanowska, Ewa Rutkowska, Małgorzata Tarasiewicz, Agnieszka Siekiera, Katarzyna Sekutowicz.

 

Przy zapisach decyduje kolejność zgłoszeń.

Data planowanego rozpoczęcia studiów: 29.10.2011. Rekrutacja na studia trwa do 15.10.2011.

 

Więcej informacji: www.genderstudies.pl - zakładka Gender Mainstreaming

Gender Studies

Podyplomowe Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki dostarczają interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie społeczno-kulturowej tożsamości płci, poddają krytycznej analizie dotychczasowe przekonania o "naturze" człowieka i zwracają uwagę na to, co przemilczane, wypierane czy usuwane z kultury, nauki, społeczeństwa. Przełamując stereotypy kobiecości i męskości, Gender Studies proponują alternatywne projekty identyfikacyjne - "wolności od tożsamości" i "wolności do tożsamości".

Pierwszy semestr roku akademickiego 2011/2012 poświęcony będzie ogólnym zagadnieniom feminizmu, historii ruchu kobiecego oraz genderowym i queerowym ujęciom psychoanalizy, teologii, historii literatury, socjologii. Oprócz zajęć kursowych w ramach studiów przewidziane są także zajęcia autorskie, szczegółowo rozwijające wybrane zagadnienie. W drugim semestrze tematyka zajęć będzie oscylować wokół konkretnej problematyki, np. w roku akademickim 2008/2009 była to męskość i jej kryzys, w 2009/2010 - lesbianizm, w 2010/2011 - cyberpunk i sztuki wizualne. W nadchodzącej edycji będzie to biopolityka (w tym zajęcia o sztuce, filmie, teatrze, mediach, kulturze popularnej, krytyce feministycznej, Holocauście).

W semestrze zimowym zajęcia poprowadzą: prof. Paweł Dybel, dr Maciej Gdula, dr Katarzyna Nadana, dr Katarzyna Sierakowska, dr Sebastian Duda, dr Katarzyna Szumlewicz, dr Piotr Sobolczyk, mgr Kazimiera Szczuka. W semestrze letnim zajęcia poprowadzą: prof. Krystyna Kłosińska, dr Izabela Kowalczyk, dr Agata Adamiecka-Sitek, dr Anna Nacher, mgr Agnieszka Mrozik, dr Sylwia Kuźma, dr Joanna Stoecker-Sobelman, dr Iwona Kurz.

Studia trwają jeden rok (dwa semestry) i obejmują ponad 200 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w IBL PAN (w godz. 9.00-16.00) raz lub dwa razy w miesiącu.

Po zaliczeniu zajęć i zdaniu egzaminu uczestnicy kursu otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Nasze studia podyplomowe przygotowują do samodzielnej pracy naukowej w zakresie gender studies, dają podstawy warsztatu badawczego i mogą stanowić etap wstępny, pozwalający podjąć studia doktoranckie, które w IBL mają wieloletnią tradycję.

Przy zapisach decyduje kolejność zgłoszeń.

Data planowanego rozpoczęcia studiów: 29.10.2011. Rekrutacja na studia trwa do 15.10.2011.

Więcej informacji: www.genderstudies.pl - zakładka Gender Studies