Kwalifikacja wojskowa 2018 - najważniejsze informacje

Zgodnie z komunikatem MSWiA, kwalifikacja wojskowa w 2018 roku będzie trwać w okresie pomiędzy 30 stycznia a 28 kwietnia. Zgodnie z polskim prawem, kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni w wieku 19 lat. Obowiązek stawienia się na komisji mają także kobiety pomiędzy 19 a 24 rokiem życia, o ile dysponują istotnym z perspektywy obronności kraju wykształceniem.

Wezwanie na kwalifikację wojskową 2018 

Obowiązkowo na kwalifikację muszą stawić się osoby, które dostały wcześniej odpowiednie wezwanie. Ponadto informację o miejscu i terminie odbywania się kwalifikacji wojskowej zostaną podane do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia. 

Kwalifikacja wojskowa 2018 – kto musi się stawić? 

Roczniki, których dotyczyć będzie kwalifikacja wojskowa 2018: 

  • Mężczyźni, rocznik 1999. 
  • Mężczyźni, roczniki od 1994 do 1998, którzy nie otrzymali jeszcze kategorii zdolności do odbycia czynnej służby wojskowej. 
  • Mężczyźni oraz kobiety, roczniki 1997 i 1998, którzy podczas poprzedniej kwalifikacji wojskowej otrzymali kategorię B (czasowo niezdolni do odbycia czynnej służby wojskowej). 
  • Mężczyźni oraz kobiety, roczniki 1998 i 1999, którzy podczas poprzedniej kwalifikacji wojskowej otrzymali kategorię B, a orzeczenie o ich niezdolności do odbycia czynnej służby wojskowej straci ważność po 29 kwietnia 2018 roku. 
  • Kobiety, roczniki od 1994 do 1998, które posiadają kwalifikacje uznawane za przydatne do czynnej służby wojskowej, a także te kobiety, które nie posiadają jeszcze ustalonej kategorii przydatności do czynnej służby wojskowej, a w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 zostaną absolwentkami takich kierunków jak weterynaria, psychologia, medycyna, pielęgniarstwo, farmacja. 

Kwalifikacja wojskowa – czy trzeba się stawić? 

Zdecydowanie nie należy unikać stawienia się na kwalifikacji. Tym bardziej, że kwalifikacja to tylko formalność, która trwa zaledwie kilka chwil. Tymczasem za niestawienie się na kwalifikacji wojskowej grożą kary oraz doprowadzenie poborowego siłą przez policję. Oczywiście w uzasadnionych przypadkach możliwa jest absencja, ale należy jak najszybciej ją wyjaśnić i przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające brak możliwości stawienia się na kwalifikacji wojskowej (np. zaświadczenie od lekarza). 

Jakie dokumenty zabrać na kwalifikację wojskową? 

Wybierając się na kwalifikację wojskową należy koniecznie zabrać ze sobą dokument tożsamości (np. dowód), aktualne zdjęcie 3 cm x 4 cm bez nakrycia głowy, dokumenty (zaświadczenie, dyplom) potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Osoby z problemami zdrowotnymi powinny zabrać dokumentację medyczną.

Jak wygląda pobór do wojska? 

Wiele młodych osób zastanawia się jak wygląda pobór do wojska. Podczas kwalifikacji przede wszystkim zostaje oceniony ogólny stan fizyczny poborowych. Dzięki temu możliwe będzie przypisanie im odpowiedniej kategorii, która zadecyduje o tym, czy mogą stanowić kandydatów do służby wojskowej. Zdrowe osoby zostają oznaczone kategorią A. Są to potencjalni rekruci do wojska. Nie ma jednak potrzeby, aby obawiać się wcielenia do armii. Obecnie pobór do wojska dotyczy jedynie dobrowolnych ochotników, którzy planują rozpocząć karierę w wojsku.  

Warto dodać, że każda pełnoletnia osoba do końca roku kalendarzowego, w którym osiągnie 24 lata, może samodzielnie stawić się na komisji wojskowej w roli ochotnika. Dotyczy to także kobiet, bez względu na posiadane wykształcenie. Służba wojskowa stoi otworem dla takich osób, o ile oczywiście zostaną zakwalifikowane do kategorii A. 

W tym roku pobory do wojska zaczną się już 30 stycznia.