Testy do policji 2017. Kiedy rozpoczyna się rekrutacja? Jakie warunki trzeba spełnić?

W 2017 roku do policji zostanie przyjętych maksymalnie 4300 osób. Oto, jakie testy musi zdać kandydat na policjanta.

W 2017 roku odbędzie się pięć naborów do policji. Komendant Główny określił następujące terminy i limity przyjęcia do służby w Policji na roku 2017:

  • 22 lutego - 600 osób
  • 23 maja - 790 osób
  • 3 lipca - 140 osób
  • 22 sierpnia - 750 osób
  • 12 grudnia - 2020 osób

Jakie warunki trzeba spełnić?

Aby przystąpić do rekrutacji kandydat musi posiadać: co najmniej wykształcenie średnie, obywatelstwo polskie, nieposzlakowaną opinię, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
korzystać z pełni praw publicznych, posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Jak wyglądają testy do policji?

Test wiedzy obejmuje 40 pytań z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Kandydat musi też zaliczyć test sprawności fizycznej. Zaliczenie następuje po pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód w czasie nie przekraczającym 1.41 sek. Test sprawdza szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość. 

Dodatkowo należy zdać test psychologiczny MultiSelect, który bada predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do służby w Policji oraz przejść rozmowę kwalifikacyjną, która ma na celu poznanie kandydata do służby i ocenę jego społecznych postaw wobec ludzi, jego motywacji do podjęcia służby w Policji, a także ocenę jego umiejętności w zakresie skutecznego komunikowania się z innymi osobami.

Informacje pochodzą ze strony policji >>> 

Więcej o: