Głosowanie poza miejscem zameldowania. Ostatni dzwonek na formalności

Dla osób, które chcą w niedzielę głosować poza swoim miejscem zamieszkania, to ostatni moment na dopełnienie formalności. W czwartek 12 października mija termin składania wniosków. Są dwie możliwości: dopisanie się do spisu wyborców w innym, konkretnym miejscu bądź uzyskanie zaświadczenia, z którym możemy głosować w dowolnym lokalu wyborczym w całej Polsce.

W niedzielę 15 października odbędą się zarówno wybory parlamentarne jak i ogólnopolskie referendum. Głosy wyborców zadecydują o wyborze 460 posłów i 100 senatorów. Dla osób, które chcą skorzystać z możliwości głosowania poza swoim miejscem zamieszkania to ostatni dzień na dopełnienie formalności. Jakich dokumentów potrzebujemy, by oddać głos w innym mieście?

Zobacz wideo Mentzen wyznaczył milion złotych nagrody za nagranie na Morawieckiego

Głosowanie w wyborach poza miejscem zameldowania. Jednym ze sposobów ważne zaświadczenie

Każdy obywatel, który ma prawo do głosowania, zostaje ujęty w spisie wyborców w gminie, w której jest zameldowany. Na tej podstawie może on uczestniczyć w wyborach w przypisanym mu lokalu wyborczym. Istnieje jednak możliwość oddania głosu poza miejscem zameldowania, jeśli zajdzie taka potrzeba. Umożliwią nam to zaświadczenie o prawie do głosowania lub wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Pierwszy sposób na zmianę lokalu wyborczego wymaga złożenia osobiście (bądź upoważnienia kogoś - wzór upoważnienia) w swoim urzędzie gminy krótkiego wniosku (gminy dysponują takimi wnioskami; można też wniosek czy upoważnienie wydrukować w domu i przynieść do urzędu już wypełnione; tutaj można pobrać wniosek) o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Gdy otrzymamy zaświadczenie (wiele gmin wydaje go od ręki), mamy prawo do oddania głosu w dowolnej komisji wyborczej zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wydanie takiego zaświadczenia niesie ze sobą konsekwencje w postaci wykreślenia ze spisu wyborców w miejscu zameldowania, więc w przypadku jego zgubienia, nie będziemy mogli wziąć udziału w niedzielnych wyborach. Natomiast z zaświadczeniem możemy nadal zagłosować w "swojej" komisji.

Udając się do urzędu z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, musimy mieć ze sobą dowód tożsamości.

Wyjeżdżasz na czas wyborów? Do końca dnia (12.10) możesz złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców we wskazanym miejscu

Alternatywą dla zaświadczenia o prawie do głosowania stanowi wniosek o dopisanie do spisu wyborców we wskazanym przez nas miejscu. W tym przypadku zostaniemy uprawnieni do głosowania wyłącznie w wybranym lokalu wyborczym, a zmiana może również objąć każde kolejne wybory. Wniosek możemy złożyć zarówno w formie papierowej, dostarczając go do urzędu gminy przypisanego do interesującego nas obwodu głosowania, jak i elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Każdy z wyżej wymienionych sposobów dotyczy zarówno głosowania w wyborach parlamentarnych, jak i udziału w referendum ogólnokrajowym. Termin pobrania zaświadczenia o prawie do głosowania i złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców mija w czwartek 12 października.

Więcej o: