Jak zagłosować poza miejscem zamieszkania? Możliwości są dwie, wystarczą odpowiednie wnioski

Czy w wyborach parlamentarnych można głosować poza miejscem zamieszkania? Okazuje się, że tak, są dwie możliwości. Wyborca może wskazać konkretne miejsce głosowania (inne niż adres zameldowania czy zamieszkania) lub w ogóle go nie wybierać, wówczas ma możliwość głosowania w dowolnym lokalu wyborczym, w całej Polsce. Co należy zrobić w każdym przypadku i o czym pamiętać?

Osoby, które w dniu wyborów będą przebywać poza swoim miejscem zamieszkania, w dalszym ciągu mogą wziąć udział w wyborach. Ale muszą wcześniej złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania - mogą to zrobić przez internet albo stacjonarnie (wskazując miejsce, w którym chcą głosować). Wyborcy mogą także skorzystać z innej możliwości, uprawniającej do głosowania w dowolnej komisji wyborczej na terenie całego kraju. Muszą wówczas złożyć osobiście krótki wniosek w swoim urzędzie gminy. Część urzędów wydaje zaświadczenia o prawie do głosowania na terenie całego kraju od ręki.

Zobacz wideo Na kogo głosować? ORB przedstawia program Koalicji Obywatelskiej

Wybory 2023. Jak głosować poza miejscem zamieszkania? Możemy, ale nie musimy wskazywać konkretnego lokalu wyborczego

Wypełniając odpowiedni wniosek każda osoba uprawniona do udziału w wyborach, może zagłosować w dowolnym lokalu wyborczym poza miejscem, w którym:

  • ma zameldowanie na pobyt stały,
  • mieszka na stałe.

Aby zmienić miejsce głosowania na konkretne inne, można to zrobić na dwa sposoby:

1. skorzystać ze swojego profilu zaufanego (logujemy się na stronie gov.pl) i składamy wniosek przez internet. Niezbędne jest wówczas podanie adresu, pod którym wyborca będzie przebywać w dniu wyborów, a także złożenie podpisu elektronicznego. Miejsce do głosowania można w ten sposób zmienić do 12 października. Profil zaufany umożliwia też zmianę obwodu głosowania na stałe lub dopisanie się do spisu wyborców za granicą.

2. Wniosek o zmianę miejsca głosowania można również złożyć w odpowiednim urzędzie. Należy wówczas przygotować:

  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
  • wniosek o zmianę miejsca głosowania (wzór wniosku znajduje się na stronie gov.pl, urzędy gminy zwykle również nimi dysponują). We wniosku należy podać: nazwisko, imię (imiona), obywatelstwo, numer PESEL, adres, pod którym będziesz przebywać w dniu wyborów.

 Sporządzony wniosek należy złożyć również do 12 października.

Aby głosować w dowolnej komisji na terenie Polski, trzeba wystąpić o zaświadczenie. To prosty wniosek

Jeżeli nie mamy pewności, gdzie będziemy mogli wziąć udział w wyborach, możemy złożyć w swoim urzędzie gminy wniosek o wydanie zaświadczenia, które zapewnia nam możliwość głosowania w dowolnym miejscu w Polsce, w dowolnym lokalu wyborczym. Aby je otrzymać, należy:

  • pobrać prosty wniosek, dostępny np. tutaj, wydrukować go i wypełnić; jeśli nie masz drukarki, taki wniosek powinien być dostępny w twoim urzędzie gminy.
  • złożyć wniosek osobiście (legitymując się dowodem tożsamości) w urzędzie gminy. Możliwe, że zaświadczenie otrzymasz od ręki. Jeśli nie możesz złożyć wniosku o zaświadczenie osobiście ani go odebrać, możesz do tego kogoś upoważnić, wypełniając takie upoważnienie.
  • w dniu wyborów zabierz dowód osobisty i zaświadczenie, pojedź do dowolnej komisji wyborczej w Polsce i zagłosuj.

Taki wniosek również należy złożyć do 12 października, ale warto to zrobić trochę wcześniej, żeby mieć czasowy bufor (gdyby np. twoja gmina nie wystawiała zaświadczeń od ręki). Co ważne, jeśli wyborca zgubi zaświadczenie, nie będzie mógł zagłosować.

Wybory 2023. Kiedy odbędą się wybory parlamentarne?

W niedzielę 15 października odbędą się wybory do Sejmu i Senatu. Lokale wyborcze będą czynne w każdym mieście od godz. 7.00 do 21.00. Tego samego dnia wyborcy mogą wziąć udział w referendum - nie ma jednak takiej konieczności - to wybór osoby uczestniczącej w wyborach. Wyborca może oświadczyć w lokalu wyborczym, że nie chce brać udziału w referendum i dopilnować, by komisja to odnotowała bądź też (jeśli z jakiegoś powodu taka otwarta deklaracja jest trudna, bądź ryzykowna) zakreślić w arkuszu referendalnym cztery razy "tak" (wówczas jednak jego głos zlicza się do frekwencji referendalnej). 

Więcej o: