Jak będą wyglądać karty do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu? PKW podjęła uchwałę

Państwowa Komisja Wyborcza ustaliła, jak będą wyglądać karty do głosowania podczas wyborów parlamentarnych. PKW zdecydowała się na jednostronicowe karty wyborcze w wyborach do Sejmu i Senatu. Przygotowano również rozwiązanie, które ma pomóc w głosowaniu osobom niewidomym oraz niedowidzącym.

We wrześniu Państwowa Komisja Wyborcza podjęła uchwałę dotyczącą kart do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu oraz organizowanym tego samego dnia referendum. PKW zdecydowała, że wyborcy dostaną trzy jednostronicowe karty. Wspomniano również o ważnym udogodnieniu dla osób z niepełnosprawnościami narządu wzroku.

Zobacz wideo W nadchodzących wyborach gwarancją sukcesu opozycji będzie silna Lewica i TD

Wybory 2023. Osoby, które nie chcą brać udziału w referendum, nie muszą pobierać jednej z kart do głosowania

Jedna z trzech jednostronicowych kart przygotowanych dla wyborców będzie zawierała listę kandydatów do Sejmu. Na drugiej znajdą się nazwiska osób kandydujących do Senatu. PKW określiła również dokładne rozmiary kart do głosowania oraz inne wymogi formalne. Każda z kart musi być opatrzona pieczęcią okręgowej komisji wyborczej i zawierać instrukcję opisującą właściwy sposób oddania głosu.

Wyborcy będą mogli pobrać również trzecią jednostronicową kartę, na której znajdą się pytania referendalne. Osoby, które nie chcą uczestniczyć w referendum, mogą odmówić jej przyjęcia już podczas okazywania dowodu, informując członka komisji o braku chęci pobrania karty referendalnej. Taka decyzja nie będzie miała żadnego wpływu na możliwość wzięcia udziału w wyborach do Sejmu i Senatu.

W wyborach do Sejmu i Senatu będzie można stosować specjalne nakładki na kartę z alfabetem Braille'a

Osoby niewidome oraz niedowidzące będą mogły w trakcie wyborów skorzystać ze specjalnych nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a. Państwowa Komisja Wyborcza ustaliła szczegółowy wzór nakładek, jaki będzie obowiązywał podczas wyborów parlamentarnych.

Obwodowe komisje wyborcze będą zobowiązane do wydania nakładek z alfabetem Braille'a wszystkim osobom z niepełnosprawnościami narządu wzroku, które o nie poproszą.

Więcej o: