Członek komisji wyborczej zarobi więcej niż w zeszłych wyborach. O ile wzrosło wynagrodzenie?

Ile zarabia członek komisji wyborczej? Jaki jest zakres obowiązków komisji i jak się do nie zgłosić? Kto w komisji może liczyć na najwyższe wynagrodzenie? Te i inne zagadnienia omówimy w związku z nadchodzącym, gorącym okresem wyborczym.

Członek komisji wyborczej to osoba, która ma obowiązek czuwać nad właściwym przebiegiem wyborów w danym obwodzie. Żeby móc pełnić tę funkcję, trzeba spełnić kilka wymogów, a mianowicie:

 • mieć polskie obywatelstwo;
 • być ujętym w Centralnym Rejestrze Wyborców i zamieszkiwać to województwo, gdzie zgłaszana jest kandydatura;
 • mieć ukończone 18 lat, posiadać pełnię praw publicznych i nie być ubezwłasnowolnionym;
 • nie można być pozbawionym praw wyborczych poprzez prawomocne orzeczenie Trybunału Stanu.
Zobacz wideo Kiedy głosowanie przez internet? "Cyfryzacja tego procesu nie jest na pierwszym miejscu"

Jeśli spełnia się powyższe warunki, wystarczy zgłosić się do komitetu wyborczego, właściwego urzędnika wyborczego w urzędzie gminy lub komisarza wyborczego. Oczywiście może się zdarzyć, że zostanie wybrana inna osoba, więc samo zgłoszenie nie gwarantuje, że się zostanie członkiem komisji.

Członek komisji wyborczej - wynagrodzenie. Ile można zarobić?

Przede wszystkim kryterium podjęcia decyzji o byciu członkiem komisji wyborczej nie powinno być zdeterminowane wysokością otrzymywanego wynagrodzenia. Jeśli ktoś chce wypełnić swój obywatelski obowiązek również w ten sposób, to przede wszystkim nie może liczyć na wysokie kwoty, bo nie są one znaczne. Ile zarabia członek komisji, zależy od pełnionej funkcji, a i tak za każdym razem jest to kwota niższa niż 1000 zł. Są to jednak funkcje niewątpliwie potrzebne i bez udziału osób, które zgłaszają się do udziału w komisji, trudno byłoby zorganizować wybory czy referendum.

Zgodnie z informacjami na stronie Państwowej Komisji Wyborczej dieta członków komisji wyborczych wynosi w tym roku:

 • 800 zł - tyle zarobi przewodniczący OKW (dla porównania - w wyborach w 2020 r. było 500 zł);
 • 700 zł - tyle dostanie zastępca przewodniczącego OKW (wcześniej było 400 zł);
 • 600 zł - po tyle otrzymają pozostali członkowie OKW (wcześniej było 350 zł).

W tegorocznych wyborach po raz pierwszy pieniądze dostaną także mężowie zaufania. To osoby, które zajmują się obserwowaniem czy wybory w danym lokalu przebiegają prawidłowo. Mąż zaufania otrzyma wynagrodzenie w wysokości 40 proc. diety członka OKW, czyli 240 zł.

Członek komisji wyborczej - zadania i obowiązki w dniu wyborów

Główne obowiązki członka komisji wyborczej to:

 • przeprowadzenie głosowania we właściwy sposób;
 • przestrzeganie prawa i czuwanie nad tym, by nie zostały naruszone żadne zasady prawa wyborczego;
 • ustalenie wyników i podanie ich do publicznej wiadomości;
 • przesłanie ustalonych wyników do właściwej komisji wyborczej.

Członek komisji wyborczej a obowiązki - czy są jeszcze jakieś?

Tak, są, a wiążą się z samym przygotowaniem wyborów. Poza wydawaniem kart do głosowania i zaznaczania osób, które przyszły głosować na specjalnych listach, koniecznym jest też samo przygotowanie lokalu. Trzeba więc ustawić urny, a po zakończonym głosowaniu je zaplombować. Jest więc wiele również drobnych zadań technicznych, bez których prawidłowy przebieg wyborów nie byłby możliwy. Niestety mogą też trafić się mniej przyjemne sytuacje, w których reagować będzie musiał członek komisji wyborczej. Obowiązki te polegają na przypilnowaniu, by nikt np. nie wyniósł karty wyborczej, nie zniszczył urny czy np. nie namawiał innych na głosowanie na konkretną osobę czy partię.

Ile dostaje członek komisji wyborczej w referendum?

Podane wyżej kwoty, czyli 800 zł dla przewodniczącego, po 700 zł dla zastępców i po 600 zł dla zwykłego członka komisji wyborczej, to całość wynagrodzenia - zarówno za pracę przy wyborach, jak i referendum.

Wybory 2023. Obwodowe komisje już wybrane

Jeśli planowałeś kandydować na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach parlamentarnych i referendum 15 października 2023 r., to jest już za późno. Termin zgłaszania upłynął 15 września. Obwodowe komisje zostały już powołane - ich składy można sprawdzić na rządowej stronie wybory.gov.pl.