Centralny Rejestr Wyborców a spis wyborców. Jak sprawdzić, czy jestem na liście?

"Rejestr wyborców" i "spis wyborców" to przed wyborami parlamentarnymi zagadnienia szczególnie interesujące m.in. dla osób, które chciałyby głosować poza miejscem stałego zamieszkania. Czym różnią się te dwie listy wyborców? Jak sprawdzić, czy jest się na takiej liście? Jak wygląda logowanie do Centralnego Rejestru Wyborców i jakie informacje są tam ujawnione? Oto kilka praktycznych wskazówek.

Do sierpnia 2023 roku funkcjonowało ok. 2,5 tysiąca gminnych rejestrów wyborców. W każdym z nich ujęte były osoby mieszkające na stałe w danej gminie, mające prawo do głosowania w wyborach i referendach. W sierpniu gminne rejestry zastąpił Centralny Rejestr Wyborców. Zawiera on dane o wszystkich wyborcach: obywatelach polskich oraz obcokrajowcach uprawnionych do głosowania w Polsce. System CRW służy do przygotowania wyborów i referendów; ustalania liczby wyborców oraz sporządzania spisów wyborców.

Zobacz wideo Czy granica z Białorusią powinna być otwarta i co zrobić dla bezpieczeństwa Polski?

Rejestr wyborców a spis wyborców - na czym polega różnica?

Tu wielu osobom mogło nasunąć się pytanie: "Czym spis wyborców różni się od rejestru wyborców?". Rejestr wyborców to lista osób uprawnionych do głosowania w wyborach. Każda z tych osób ma z urzędu przypisany stały obwód głosowania, właściwy dla ich adresu zameldowania na pobyt stały. Spis wyborców jest natomiast listą osób uprawnionych do głosowania w jednych konkretnych wyborach w danej obwodowej komisji wyborczej. Objęte nim mogą zostać również osoby przyjezdne i bez meldunku - muszą jednak złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Każdy wyborca może być ujęty tylko w jednym spisie wyborców.

Stały rejestr wyborców - jak sprawdzić, czy jestem na liście wyborców?

Uczestniczyć w wyborach ogólnokrajowych mogą wyłącznie osoby figurujące w Centralnym Rejestrze Wyborców. Dlatego jeśli chcesz zagłosować w wyborach parlamentarnych 15 października 2023 r., musisz sprawdzić, czy jesteś w rejestrze wyborców. Możesz to zrobić w następujący sposób:

  1. Wejdź na stronę mobywatel.gov.pl.
  2. Zaloguj się profilem zaufanym, e-dowodem, za pomocą bankowości elektronicznej albo zeskanuj kod QR aplikacją mobilną mObywatel.
  3. Wybierz zakładkę "Twoje dane", a następnie "Centralny Rejestr Wyborców". Właśnie tam znajdziesz informacje o swoich prawach wyborczych oraz miejscu głosowania.

Rejestr wyborców możesz sprawdzić również na telefonie, w aplikacji mObywatel: wejdź w zakładkę "Wybory", która powinna wyświetlić ci się jako pierwsza w części "Usługi". Potwierdzenie, że jesteś wpisany do rejestru wyborców możesz uzyskać także w urzędzie gminy lub miasta.

Jak sprawdzić spis wyborców?

Sprawdzić spis wyborców można w sposób opisany powyżej. Należy jednak pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy: odpowiedź na pytanie, jak sprawdzić spis wyborców, dotyczyć będzie wyłącznie naszych danych. Nie mamy wglądu, w to, kto figuruje w danym spisie czy rejestrze wyborców. Dane te są bowiem chronione i tylko informacje dotyczące naszej osoby będą nam udostępnione.

Co, jeśli nie ma mnie w rejestrze wyborców? 

Zgodnie z Kodeksem wyborczym "wyborca może wnieść do właściwego miejscowo wójta (burmistrza, prezydenta miasta) reklamację na nieprawidłowości w Centralnym Rejestrze Wyborców, jeżeli nie został on ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców lub nie ujęto go w żadnym obwodzie głosowania albo został on nieprawidłowo ujęty w obwodzie głosowania". Taką reklamację wnosi się ustnie do protokołu, na piśmie lub w formie elektronicznej. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma trzy dni na rozpatrzenie reklamacji i wydanie decyzji.

"Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z obwodu głosowania wyborca wnoszący reklamację może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem wójta do właściwego miejscowo sądu rejonowego" - czytamy w KW.

Wybory 2023. Jak głosować poza miejscem zamieszkania?

Jeśli chcesz głosować poza miejscem zamieszkania (w innym obwodzie / okręgu), w CRW możesz:

  • złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania, czyli dopisanie do spisu wyborców w miejscu, w którym będziesz przebywać 15 października;
  • złożyć wniosek o zmianę stałego obwodu głosowania (jeśli np. mieszkasz na stałe w innej gminie niż masz meldunek i chcesz w niej głosować w każdych kolejnych wyborach).

Czas na złożenie wniosków upływa 12 października, ale lepiej nie zwlekać - urzędy mają do pięciu dni na ich rozpatrzenie. Innym sposobem jest pobranie z urzędu gminy zaświadczenia o prawie do głosowania, dzięki któremu można zagłosować w dowolnym obwodzie. Więcej szczegółów w tym artykule.

Wybory i ogólnopolskie referendum, 15 października 2023 r.Wybory i ogólnopolskie referendum, 15 października 2023 r. Fot. Gazeta.pl

Więcej o: