Debata wyborcza w Gazeta.pl. Kobosko: Mamy dziurawy system, jeśli chodzi o obronę lotniczą, przeciwrakietową

W poniedziałek o 19 rozpoczęła się wyjątkowa debata wyborcza w Gazeta.pl. Porozmawiamy z politykami na tematy, które dla naszych Czytelniczek i Czytelników są najistotniejsze: ochrona zdrowia, edukacja i inflacja. W debacie uczestniczą przedstawiciele wszystkich komitetów wyborczych poza Prawem i Sprawiedliwością - nasza redakcja nie otrzymała od ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego odpowiedzi na zaproszenie.

Tekst jest aktualizowany.

Zobacz wideo Debata wyborcza w Gazeta.pl bez reprezentanta PiS

Debatę, która rozpoczęła się o godz. 19 na stronie głównej Gazeta.pl, prowadzi Karolina Hytrek-Prosiecka. Gośćmi naszej dziennikarki są: Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej, Michał Kobosko z Trzeciej Drogi, Magdalena Biejat z Lewicy, Michał Wawer z Konfederacji oraz Katarzyna Suchańska reprezentująca Bezpartyjnych Samorządowców. Miejsce dla reprezentanta Prawa i Sprawiedliwości zostało przygotowane i pozostało puste, ponieważ przedstawiciele partii rządzącej nie odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Politycy Zjednoczonej Prawicy nie pojawiają się w innych mediach niż tylko publiczne.

Debata wyborcza w Gazeta.pl, czyli "Partia Czytelniczek i Czytelników" bierze się za polityków

Pierwsze pytanie dotyczyło systemu ochrony zdrowia i czasu oczekiwania na wizytę u lekarza w ramach NFZ. - Po pierwsze chcemy znieść limity na NFZ w przypadku wizyt w szpitalu. Tam, gdzie jest gorszy dostęp do lekarza chcemy powołać powiatowe centra zdrowia oraz stworzyć nowoczesny internetowy system zapisywania się na wizytę - odparła Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej. - Nie da się, żeby NFZ zaczął lepiej funkcjonować, zawsze będzie działał źle i marnował pieniądze. Nasza propozycja to systemowa głęboka reforma, niedosypywanie pieniędzy do dziurawego worka, tak jak proponuje PiS, Platforma, Lewica i Trzecia Droga. Zróbmy to samo, co zrobili już dawno Niemcy, Czesi czy Holendrzy - zlikwidowali u siebie monopol - odparł z kolei przedstawiciel Konfederacji.

- Konieczna jest decentralizacja systemu i powierzenie marszałkom województw obowiązków związanych ze świadczeniem usług medycznych - odparła Katarzyna Suchańska z Bezpartyjnych Samorządowców. - Wprowadzimy finansowanie ochrony zdrowia do 8 proc. PKB - mówiła Magdalena Biejat z Lewicy.

- Rząd PiS-u nie wyciągnął żadnych wniosków z okresu pandemii. (...) Ochrona zdrowia wymaga dofinansowania z budżetu państwa. My postulujemy co najmniej 6-procentowy udział ochrony zdrowia w budżecie państwa. Jeżeli pacjent nie będzie mógł się doczekać wizyty w ramach NFZ w ciągu sześciu miesięcy, to musi mieć prawo pójścia do lekarza specjalisty prywatnego i to byłoby refundowane - powiedział Kobosko z Trzeciej Drogi.

Zrównanie płac kobiet i mężczyzn. Konfederacja w Gazeta.pl: W Polsce nie ma dyskryminacji płacowej

Następne pytanie dotyczyło równości płac kobiet i mężczyzn. Lubnauer zapowiedziała między innymi jawność płac oraz 20-procentowe podwyżki dla nauczycieli. Wawer stwierdził, że w Polsce "nie ma dyskryminacji płacowej", a polskie kobiety "nie zarabiają gorzej niż mężczyźni". Suchańska przekazała, że Bezpartyjni Samorządowcy chcą stworzyć więcej miejsc w żłobkach i przedszkolach.  -Kobiety muszą mieć czas, żeby pracować - dodała. Do wypowiedzi przedstawiciela Konfederacji odniosła się Magdalena Biejat. - Pan Wawer ma chyba kiepski kontakt z rzeczywistością. (...) Pracujemy w zawodach gorzej wynagradzanych - mówiła Biejat. Kobosko z kolei wspomniał o dyrektywie Unii Europejskiej, która zakłada, że do czerwca 2026 roku nastąpi zrównanie płac w krajach członkowskich.

Trzecie pytanie dotyczyło tego, czy Polska powinna pozostać w UE. Przedstawicielka KO odparła, że nie ma wątpliwości, że nasz kraj powinien zostać w Unii. W podobnym tonie wypowiedział się przedstawiciel Konfederacji, jednak zaznaczył, że Polska powinna być "asertywna" w stosunku do UE. Suchańska z Bezpartyjnych Samorządowców określiła pozycję Polski jako "niewystarczająco mocną". Przedstawicielka Lewicy i przedstawiciel Trzeciej Drogi wypowiedzieli się w podobnym tonie do poprzedniczki. 

Kobosko z Trzeciej Drogi: Mamy dziurawy system, jeśli chodzi o obronę lotniczą, przeciwrakietową

Jedno z pytań dotyczyło tego, co politycy mają zamiar zrobić, aby "rakiety nie wpadały na teren Polski". Wspomniano także o ewentualnym otwarciu granicy z Białorusią. - Powinniśmy już mieć osiem baterii Patriot. (...)  W tej chwili mamy dwie, dokupimy sześć pozostałych. Musimy wejść też we wspólny program europejski "European Sky Shield", który pozwoli nam na wspólną ochronę nieba nad Unią Europejską - odparła Lubnauer. Przedstawiciel Konfederacji mówił o rozbudowywaniu zapory na granicy polsko-białoruskiej. Przedstawicielka Bezpartyjnych Samorządowców stwierdziła, że zapora na polskiej granicy nie jest wystarczająca. Magdalena Biejat podkreśliła problem zbyt słabej obrony powietrznej Polski. - Uchodźcy, czy migranci to też ludzie. Naszym obowiązkiem jest zapewnić taką politykę migracyjną, która nie będzie łamała praw człowieka i jednocześnie będzie zapewniała bezpieczeństwo - mówiła z kolei o migrantach. Przedstawiciel Trzeciej Drogi podkreślił, że granica z Białorusią nie zostanie otwarta. - Dziś mamy dziurawy system, jeśli chodzi o obronę lotniczą, przeciwrakietową. (...) PiS ma dziurawą obronę naszej granicy, za to wpuszcza imigrantów na lewo - dodał.

Podczas debaty zapytano także o kryzys bezdomności w Polsce. - To jest pytanie związane dość blisko z pytaniem o migracji. W tej chwili nie mamy dużego problemu, ale możemy zacząć mieć. (...) Proponujemy szereg kompleksowych reform w innych dziedzinach, na przykład obniżenie cen mieszkań - stwierdził przedstawiciel Konfederacji. Przedstawicielka Bezpartyjnych Samorządowców wspomniała o pomocy psychologicznej dla osób w kryzysie oraz pomocy w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych. Zapytano także o obowiązkowe głosowanie w wyborach. Wszyscy przedstawiciele stwierdzili, że nie powinno być ono obowiązkowe.

Wolne sądy. Magdalena Biejat: To sądy wolne od polityki

Jedno z pytań dotyczyło wolnych sądów. "Co znaczą dla was wolne sądy?" - brzmi pytanie zadane przez czytelników. Katarzyna Lubnauer z KO mówiła o przywróceniu pozycji KRS zgodnej z Konstytucją i Trybunału Konstytucyjnego oraz o konieczności rozdzielenia funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. - Wolne sądy to przeciwieństwo szybkich sądów. Szybkie sądy to to, co Konfederacja chciałaby zapewnić Polakom. PiS i Platforma koncentrują się na wojnie na szczycie i sporach pomiędzy wielkimi instytucjami. (...) Spory na górze trzeba przeciąć, a to na czym trzeba się skupić to reforma sądownictwa, żeby procesy odbywały się dużo szybciej - odparł przedstawiciel Konfederacji mówiąc o sytuacji w sądach rejonowych i okręgowych, gdzie procesy sądowe są długotrwałe. 

Katarzyna Suchańska odparła, że "zgodnie z literą prawa wolne sądy to sądy niezależne od władzy ustawodawczej i wykonawczej". - Dla milionów Polaków wolne sądy stały się przeszkodą do otrzymania środków z KPO - mówiła przedstawicielka Bezpartyjnych Samorządowców. Magdalena Biejat zaznaczyła, że wolne sądy to "sądy wolne od polityki". Również wspomniała o oddzieleniu funkcji prokuratura od ministra sprawiedliwości. Kobosko odparł, że "musi nastąpić głęboka reforma" i także wspomniał o rozdzieleniu funkcji prokuratora.

W drugim segmencie debaty polityczki i politycy mogli zadawać sobie nawzajem pytania i udzielać riposty swojemu oponentowi. Katarzyna Lubnauer zadała pytanie komitetowi Bezpartyjnych Samorządowców. - Państwo używacie sformułowania, że jesteście "bezpartyjni". Dlaczego państwo w pewnym stopniu oszukujecie społeczeństwo? Państwo jako komitet jesteście zarejestrowani jako komitet wyborczy partii politycznej - zapytała przedstawicielka KO Katarzyne Suchańską. - 98 procent osób na naszych listach nie należy do żadnej partii. (...) Jesteśmy za tym, by skończyły się subwencje dla partii politycznych oraz za zmianą ordynacji wyborczej, która promuje partie polityczne - odparła przedstawicielka Bezpartyjnych Samorządowców.

Michał Wawer zadał pytanie przedstawicielowi Trzeciej Drogi. - W czasie głosowania ws. podniesienia 500 plus do 800 plus byliście przeciwko. Ostatnio Kosiniak-Kamysz zadeklarował jednak, że nic co dane, nie zostanie zabrane - pytał. - Jeżeli chodzi o głosowanie podtrzymujemy nasze zdanie. Nikt z nas nie zamierza zabierać Polakom 500 plus - mówił Kobosko.

Prawdziwe problemy Polaków? Gazeta.pl wysłała Kaczyńskiemu wyniki sondażu

Przypominamy, że redakcja Gazeta.pl zapytała Polaków o ich prawdziwe problemy. 93 proc. wszystkich badanych uznało, że najważniejszą dla nich kwestią jest "służba zdrowia" (takie sformułowanie zostało użyte w badaniu, obecnie preferowaną formą jest "ochrona zdrowia"). Nieco mniej, bo 91 proc., wskazało edukację i sytuację w szkolnictwie. Kolejnym ważnym tematem okazały się ceny, inflacja i drożyzna - to odpowiedź 90 proc. 

Na dalszych miejscach znalazły się m.in. zdrowie psychiczne, bezpieczeństwo kraju, inwestycje w armię, fundusze europejskie i pieniądze z KPO. Co Polaków interesuje najmniej? Legalizacja miękkich narkotyków została uznana za ważną kwestię jedynie przez 29 proc. badanych, dostęp do broni - przez 35 proc., a przyjęcie euro w Polsce - 40 proc. Odpowiedzi wysłaliśmy między innymi do Jarosława Kaczyńskiego:

Wybory do Sejmu i Senatu 2023. Ważne terminy dla wyborców

Wybory parlamentarne w Polsce zarządzono na 15 października. Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach od 7:00 do 21:00. Z kalendarza wyborczego wynika, że wyborcy będą mogli złożyć wniosek o zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów lub zmianę miejsca głosowania w dniach od 1 września do 12 października 2023 roku. W tym samym okresie możliwość złożenia wniosku o zmianę miejsca głosowania będą mieli również żołnierze oraz ratownicy odbywający służbę lub ćwiczenia wojskowe poza miejscem stałego zamieszkania, a także skoszarowani policjanci i funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Więziennej. Wyborcy z niepełnosprawnością oraz ci, którzy ukończyli lub ukończą 60 lat najpóźniej w dniu głosowania, do 2 października będą mogli zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, lub skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i z powrotem. Te same grupy wyborców do 6 października otrzymają szansę złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa. Do 5 października do publicznej wiadomości podane zostaną również informacje o organizacji bezpłatnego transportu w dniu wyborów w gminach wiejskich oraz miejsko-wiejskich. Szczegółowe informacje o godzinach transportu w dniu głosowania zostaną przekazane wyborcom do 12 października. Wniosek o ujęcie w spisie wyborców w zagranicznych obwodach głosowania może zostać złożony do 10 października. Do tego samego dnia swój wniosek będą musieli złożyć wyborcy przebywający w czasie wyborów na polskich statkach morskich. 

Przypomnijmy, że zgodnie z wynikami podanymi przez Państwową Komisję Wyborczą wybory parlamentarne wygrało Prawo i Sprawiedliwość z poparcie na poziomie 43,59 proc. głosów. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska (PO, .N IPL, Zieloni) zdobył 27,40 proc. Trzecie miejsce zajął Sojusz Lewicy Demokratycznej, który poparło 12,56 proc. Za podium znalazło się Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 8,55 proc. Z kolei na Konfederację zagłosowało 6,81 proc. Pozostałe komitety wyborcze nie przekroczyły progu wyborczego: Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy dostała 0,78 proc., Mniejszość Niemiecka - 0,17 proc., Skuteczni Piotra Liroya-Marca - 0,10 proc., Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów - 0,03 proc., a Komitet Wyborczy Prawica - 0,01 proc.

Przypomnijmy, obecnie rozkład mandatów w Sejmie wygląda następująco: 

  • Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość: 227 posłów;
  • Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni - 129 posłów;
  • Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Razem) - 42 posłów;
  • Klub Parlamentarny Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwatyści - 27 posłów;
  • Koło Poselskie Konfederacja - 11 posłów;
  • Koło Parlamentarne Polska 2050 - 6 posłów;
  • Koło Poselskie Kukiz'15 - Demokracja Bezpośrednia - 3 posłów;
  • Koło Parlamentarne Lewicy Demokratycznej - 3 posłów;
  • Koło Poselskie Polskie Sprawy - 3 posłów;
  • Posłowie niezrzeszeni - 9 posłów.

Wybory i ogólnopolskie referendum, 15 października 2023 r.Wybory i ogólnopolskie referendum, 15 października 2023 r. Gazeta.pl

Więcej o: