Głosowanie korespondencyjne - co to jest? Kto może z tego skorzystać? Gdzie złożyć wniosek?

Głosowanie korespondencyjne to praktyka powszechnie przyjęta w niektórych demokracjach. Upowszechniła się w toku pandemii. Czy podczas wyborów w 2023 r. również będzie taka możliwość?

Głosowanie korespondencyjne pozwala na udział w wyborach osobom, które z różnych przyczyn - głównie zdrowotnych - nie mogłyby stawić się osobiście w lokalu wyborczym. Możliwość ta przysługuje również w wyborach parlamentarnych, które odbędą się 15 października 2023 r., ale tylko w przypadku głosowania na terenie Polski. Kto konkretnie może skorzystać z głosowania korespondencyjnego? Co powinien zrobić? Wyjaśniamy to w dalszej części artykułu.

Zobacz wideo Sadura: Opozycja może szukać poparcia wśród młodych kobiet

Kto może głosować korespondencyjnie?

W myśl obowiązujących przepisów głosować korespondencyjnie mogą osoby, które:

  • mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • podlegają w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w domu;
  • najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Ponadto osoby te muszą mieć ukończone 18 lat i prawo wybierania (czyli czynne prawo wyborcze).

Wybory 2023. Wniosek o głosowanie korespondencyjne. Gdzie i jak się zgłosić?

Chęć głosowania korespondencyjnego należy zgłosić komisarzowi wyborczemu najpóźniej na 13 dni przed dniem wyborów, czyli do 2 października 2023 r. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy wyborca przebywa na kwarantannie/izolacji domowej; wtedy - nie później niż na pięć dni przed dniem wyborów. Jeśli jednak kwarantanna rozpoczęła się po tym terminie, można się zgłosić najpóźniej "na dwa dni przed dniem wyborów".

Zgłoszenia do komisarza można kierować ustnie, pisemnie (wypełniając ten formularz) lub w formie elektronicznej - za pomocą portalu ePUAP. Listę komisarzy wyborczych znajdziesz pod TYM linkiem.

"Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością wzroku, możesz zażądać w zgłoszeniu, aby twój pakiet wyborczy zawierał nakładkę na kartę do głosowania, sporządzoną w alfabecie Braille'a" - przypomina rządowy portal gov.pl.

Wniosek o głosowanie korespondencyjne. Co powinien zawierać?

We wniosku o głosowanie korespondencyjne podajesz następujące dane:

  • swoje imię (imiona) i nazwisko;
  • numer PESEL;
  • adres, na który zostanie wysłany pakiet wyborczy;
  • numer telefonu lub adres e-mail do kontaktu.

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością, do zgłoszenia dołączasz kopię aktualnego orzeczenia.

Pakietem wyborczym jest karta do głosowania wraz kopertami zwrotną i na kartę wyborczą, instrukcją głosowania i oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Wypełnioną kartę należy wysłać na adres obwodowej komisji wyborczej.

Więcej o: