Jak dostać się do komisji wyborczej? Jak i gdzie się zgłosić? Ile można zarobić? Wyjaśniamy

Jak dostać się do komisji wyborczej? Komu przysługuje prawo do zasiadania w obwodowej komisji? Ile wynosi dieta przysługująca zasiadającym w niej osobom? Te i podobne pytania przed wyborami parlamentarnymi 2023 zadaje sobie wiele osób. Warto nieco rozjaśnić te kwestie.

Jak zostać członkiem komisji wyborczej w danym obwodzie? Zanim odpowiemy sobie na to pytanie, warto przypomnieć zadania spoczywające na komisji i osobach w niej zasiadających. Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej można dowiedzieć się, że zadaniami obwodowych komisji są przede wszystkim:

 • przeprowadzenie głosowania we właściwym dla komisji obwodzie;
 • czuwanie nad przestrzeganiem prawa wyborczego we właściwym dla Komisji miejscu i czasie;
 • ustalenie wyników głosowania i podanie ich do publicznej wiadomości;
 • przesłanie wyników do właściwej komisji wyborczej.
Zobacz wideo PiS pyta w referendum o wiek emerytalny. "Bezdennie głupie"

Zgłoszenie do komisji wyborczej. Kto może zostać jej członkiem/członkinią? Jakie są warunki?

Kto może się zgłosić do komisji wyborczej? Okazuje się, że wstępne wymagania nie są zbyt wygórowane. Przede wszystkim chodzi o spełnienie podstawowych wymogów formalnych i przestrzeganie terminów. Kandydatem na członka/członkinię komisji wyborczej może być zatem osoba, która:

 • jest obywatelem Polski, który najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
 • nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu lub Trybunału Stanu;
 • nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu;
 • jest mieszkańcem województwa, w którym chce zasiadać w komisji, ujętym w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na terenie jednej z gmin tego województwa.

Istotną kwestią są również terminy. W wyborach parlamentarnych 2023 nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatur do komisji mija 15 września, czyli na miesiąc przed datą samej elekcji. Komisje zostaną powołane do 25 września.

Kto nie może być kandydatem do obwodowej komisji wyborczej?

Wymienione wyżej warunki nie są jedynymi. Kandydatem do składu komisji nie może być:

 • kandydat w wyborach;
 • komisarz wyborczy;
 • pełnomocnik wyborczy lub finansowy komitetu wyborczego;
 • mąż zaufania;
 • urzędnik wyborczy;
 • obserwator wyborczy;
 • osoba będąca w bliskich stosunkach z kandydatem (np. małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo).

Zgłoszenie do gminnej komisji wyborczej. Jak to zrobić?

Jak wygląda zgłoszenie do gminnej komisji wyborczej? Wystarczy skontaktować się z komitetem wyborczym, zgłosić swoją kandydaturę urzędnikowi wyborczemu w urzędzie gminy lub zgłosić do komisarza wyborczego.

Ile zarabia się w komisji wyborczej?

Za udział w pracach i szkoleniach obwodowych komisji wyborczych przysługuje dieta. Jest ona zróżnicowana, jej wysokość zależy od pełnionej funkcji. Przewodniczący zarobi więc za swoją pracę 800 zł, zastępcy przewodniczącego 700 zł, zaś członkowie po 600 zł. Niewątpliwie jest to czynnik, który czyni członkostwo w komisji bardziej atrakcyjnym.

Więcej o: