Wybory 2020. Co to jest protest wyborczy? Jak go złożyć? Do kiedy można to zrobić?

Protest wyborczy może złożyć każda osoba, której nazwisko było ujęte w spisie wyborców podczas ostatnich wyborów. Jak to zrobić? Kiedy mija termin? Podpowiadamy.

Protest wyborczy to wniosek, w którym wskazuje się na nieprawidłowości formalne związane z przeprowadzeniem wyborów, które mogły wpłynąć na ich ostateczny wynik. Najdalej idącym skutkiem protestu wyborczego jest podjęcie uchwały o nieważności wyborów.

Do kiedy można złożyć protest wyborczy? Jak to zrobić?

Protest wyborczy trzeba wnieść na piśmie do Sądu Najwyższego. Nie ma możliwości wysłania protestu za pomocą poczty elektronicznej lub e-PUAP, ale można to zrobić za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wyborcy, którzy głosowali za granicą, mogą przekazać protest wyborczy konsulowi, a ci głosujący na statku - kapitanowi. W takim przypadku konieczne jest dołączenie do protestu zawiadomienia o ustanowieniu swojego pełnomocnika zamieszkałego w kraju. Bez niego protest nie zostanie rozpatrzony.

Protest wyborczy można zgłosić nie później niż w trzeci dzień od dnia podania wyniku wyborów do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą.

Zobacz wideo Kto przegrał te wybory? Trzaskowski, PO czy opozycja? Komentarze po wyborach prezydenta w Polsce

Protest wyborczy. Jakie informacje trzeba w nim zawrzeć?

W proteście wyborczym trzeba sformułować konkretny zarzut i wskazać dane, które świadczą o tym, że doszło do nieprawidłowości, które mogły zaważyć na wyniku wyborów. Należy także dołączyć lub wskazać dowody na potwierdzenie swojego stanowiska. Protest wyborczy może dotyczyć m.in. takich spraw jak:

  • zakup kart do głosowania,
  • niszczenie dokumentów wyborczych,
  • nadużycia przy przyjmowaniu lub obliczaniu głosów,
  • przeszkadzanie przemocą, groźbą lub podstępem swobodnemu głosowaniu,
  • korupcja wyborcza,
  • brak doręczenia pakietu wyborczego,
  • brak elementu pakietu wyborczego, np. karty albo koperty.
Więcej o: