Wybory prezydenckie 2020. Jak głosować poza miejscem zamieszkania? Jak głosować w innym mieście?

Wybory prezydenckie 2020. W niedzielę 12 lipca odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich. Jeśli w tym czasie przebywasz na wakacjach poza miejscem swojego zamieszkania, to wciąż możesz oddać głos. Jak głosować w innym mieście? Jak głosować poza miejscem zamieszkania? Odpowiadamy.

W niedzielę 12 lipca wybierzemy nowego prezydenta. Aby zagłosować poza miejscem swojego zamieszkania, należy odebrać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Zobacz wideo Jak zagłosować korespondencyjnie na kwarantannie lub w izolacji?

Wybory 2020. Zaświadczenie o prawie do głosowania

Zaświadczenie o prawie do głosowania upoważnia do oddania głosu w dowolnie wybranej gminie w całej Polsce, za granicą oraz na polskim statku morskim. Dokument odbiera się w urzędzie gminy lub miasta, w którym dana osoba wpisana jest do spisu wyborców. Wniosek o wydanie dokumentu można złożyć osobiście, drogą mailową lub faksem.

Zaświadczenie o prawie do głosowania można odebrać najpóźniej do dnia 10 lipca. Dokument odbiera się osobiście albo poprzez pisemnie upoważnioną osobę. Należy pamiętać, że w przypadku zniszczenia lub zgubienia zaświadczenia, urząd gminy nie może wydać kolejnego dokumentu. W takiej sytuacji prawo do oddania głosu przepada.

Wybory 2020. Upłynął termin na dopisanie się do spisu wyborców

Głosowanie poza miejscem zamieszkania umożliwia również dopisanie się do spisu wyborców w gminie, w której chcemy oddać głos. Termin na dokonanie tej czynności upłynął jednak 7 lipca. Jeżeli wyborca wpisał się do spisu wyborców w gminie poza miejscem swojego zamieszkania przed pierwszą turą wyborów, to prawo do głosowania w tej gminie rozciąga się również na drugą turę.

Więcej o: