Wybory 2020. Druga tura. Jak głosować poza miejscem zamieszkania?

Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się w niedzielę 12 lipca. Zmierzą się w niej Rafał Trzaskowski oraz Andrzej Duda. Jeśli nie możesz w tym dniu oddać głosu w swojej gminie, to należy złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców albo odebrać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Jeśli w dniu wyborów, nie będziesz przebywać w gminie swojego miejsca zamieszkania, to nie oznacza, że nie możesz oddać ważnego głosu. Dopisanie się do spisu wyborców umożliwia głosowanie w miejscu, w którym przebywasz w dniu wyborów (12 lipca) np. na wakacjach.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców można było złożyć przed pierwszą turą wyborów do dnia 23 czerwca. Jeśli ktoś już złożył taki wniosek, to prawo do głosowania w gminie, w której spędza się np. urlop, rozciąga się również na drugą turę.

W przypadku gdy takiego wniosku nie było, możliwość dopisania się do spisu wyborców nie przepada. Odpowiedni wniosek należy zgłosić w gminie, w której chcemy oddać głos, najpóźniej do dnia 7 lipca.

Zobacz wideo Jak zagłosować korespondencyjnie na kwarantannie lub w izolacji?

Wybory prezydenckie 2020. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Wniosek o dopisanie się do spisu wyborców można złożyć na dwa sposoby - osobiście w urzędzie gminy albo drogą elektroniczną. W przypadku wyboru drugiej metody, należy potwierdzić swoją tożsamość profilem zaufanym albo e-dowodem. Wniosek składa się poprzez stronę internetową gov.pl po wybraniu zakładki "złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców".

W przypadku chęci złożenia wniosku osobiście należy pamiętać o tym, aby pismo zawierało:

  • nazwisko,
  • imię albo imiona,
  • imię ojca,
  • datę urodzenia,
  • numer PESEL,
  • adres zamieszkania,
  • adres pobytu czasowego w dniu wyborów.

Wybory prezydenckie 2020. Zaświadczenie o prawie do głosowania

Głosowanie poza miejscem zamieszkania umożliwia również zaświadczenie o prawie do głosowania. Dzięki zaświadczeniu wyborca może oddać swój głos w dowolnej gminie w Polsce, za granicą i na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenie można było składać przed pierwszą turą głosowania. Wyborca powinien wówczas uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania w pierwszej i w drugiej turze. Jeśli jednak tego nie zrobiłeś, to wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć również przed drugą turą, ale wyłącznie do dnia 10 lipca. Wniosek składa się w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców. Zaświadczenie można odebrać osobiście albo poprzez upoważnioną osobę.

Więcej o: