PKW o błędach w głosowaniu korespondencyjnym: Ponad 17 tys. kart bez podpisanego oświadczenia

Wybory prezydenckie 2020. We wtorek rano Państwowa Komisja Wyborcza zwołała konferencję prasową, na której podano oficjalne wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich. Szef PKW przedstawił też liczby dotyczące głosowania korespondencyjnego.

Wybory prezydenckie w 2020 roku odbywają się w trybie mieszanym. Oznacza to, że wyborcy mogą zdecydować, czy chcą oddać głos korespondencyjnie czy tradycyjnie w lokalu wyborczym. Polacy głosujący za granicą, ze względu na panujące w danym kraju obostrzenia epidemiologiczne, zazwyczaj muszą głosować listownie. Tylko niektóre konsulaty przyjmują karty wyborcze na miejscu.

Wybory prezydenckie 2020. PKW podała informacje na temat głosowania korespondencyjnego

Szef Państwowej Komisji Wyborczej poinformował, że pakiety wyborcze do głosowania korespondencyjnego wysłane zostały do 536 821 osób. Koperty zwrotne z oddanymi głosami otrzymano z kolei od 483 898 wyborców. Niestety część z kart nie była wypełniona prawidłowo.

- Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu wyniosła 17 785. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było prawidłowo wypełnione lub podpisane przez wyborcę wyniosła 625. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania wyniosła 2 082. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania wyniosła 824 - wymieniał na konferencji Sylwester Marciniak.

Zobacz wideo Jak zagłosować korespondencyjnie na kwarantannie lub w izolacji?

Głosowanie korespondencyjnie - jak poprawnie oddać głos w wyborach?

Osoby, które otrzymają pakiety wyborcze do głosowania korespondencyjnego powinny w nim znaleźć:

  • kopertę zwrotną,
  • kartę do głosowania,
  • kopertę na kartę do głosowania,
  • instrukcję głosowania korespondencyjnego
  • oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.

Głosujący musi wypełnić kartę do głosowania, zaznaczając "X" w kratce obok nazwiska wybranego kandydata, a następnie umieścić kartę w kopercie na kartę do głosowania. Kopertę należy zakleić i włożyć do koperty zwrotnej. Następnie wyborca wypełnia oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, które również umieszcza w kopercie zwrotnej. Po zaklejeniu koperty należy wysłać ją na adres właściwej komisji wyborczej.

Głos uznawany jest za nieważny, gdy znak "X" zostanie postawiony przy więcej niż jednym kandydacie. PKW nie bierze pod uwagę kart do głosowania, jeśli w danej kopercie nie ma wypełnionego i podpisanego oświadczenia lub gdy dane zostały wpisane nieczytelnie. Karty są nieważne także wtedy, gdy koperta z kartą do głosowania nie została zaklejona.

Uprawnionych do głosowania w wyborach było ponad 30 mln Polaków. Karty do głosowania wydano w sumie ponad 19 mln osób. Frekwencja wyborcza wyniosła natomiast 64,51 proc. - To wielkie święto demokracji, biorąc pod uwagę okres pandemii i okres pogodowy w Polsce. Ta frekwencja, nie licząc roku 1995, jest najwyższa, jest też najwyższą frekwencją, jeśli chodzi o wszystkie wybory, to cieszy również Państwową Komisję Wyborczą, bo jednym z zadań PKW jest działanie profrekwencyjne - mówił szef PKW.

Więcej o: