Wybory 2020. Głosowanie w II turze za granicą. Tylko jeden dzień na dopisanie się do spisu wyborców

Wybory 2020. Druga tura wyborów prezydenckich wypada w niedzielę 12 lipca. Co muszą zrobić głosujący, którzy chcą oddać głosy będąc na zagranicznym wyjeździe?
Zobacz wideo Jak zagłosować korespondencyjnie na kwarantannie lub w izolacji?

Oddanie głosu za granicą komplikują nowe wytyczne. Wyborcy poza Polską mogą zagłosować osobiście albo korespondencyjnie - jednak w niektórych krajach dostępna jest jedynie ta druga forma oddania głosu. Wpływ na to ma m.in. sytuacja epidemiologiczna w poszczególnym kraju.

Wybory prezydenckie 2020. Jak zagłosować za granicą w drugiej turze?

Osoby, które dopisały się do rejestru wyborców za granicą przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, nie muszą składać dodatkowych wniosków o głosowanie w drugiej turze. Nowi wyborcy, którzy w najbliższych dniach planują wakacje za granicą, a chcą wziąć udział w wyborach, mają bardzo mało czasu na dopisanie się do spisu wyborców w konsulacie.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych: "Jeśli nie byłeś ujęty w spisie wyborców u konsula przed I turą, a chcesz głosować korespondencyjnie za granicą w II turze, możesz dopisać się do spisu do 29 czerwca 2020 r. do godziny 24:00". Wyborcy mają więc na to zaledwie jeden dzień.

Do spisu wyborców można za pomocą msz.gov.pl, pocztą elektroniczną, ustnie, pisemnie, telefaksem. Wniosek najprościej można złożyć korzystając z elektronicznego systemu rejestracji wyborców eWybory. W zgłoszeniu należy podać:

  • nazwisko,
  • imię (imiona),
  • imię ojca,
  • datę urodzenia,
  • numer PESEL,
  • miejsce pobytu wyborcy za granicą,
  • numer telefonu/adres e-mail,
  • numer paszportu/numer dowodu osobistego,
  • adres, pod który wysłany ma zostać pakiet wyborczy,
  • miejsce wpisania do rejestru wyborców w Polsce.

Złożenie wniosku do 29 czerwca umożliwi wyborcom za granicą głosowanie korespondencyjne. Do 9 lipca 2020 roku wyborcy mają też czas na zgłoszenie zamiaru głosowania osobistego. Taka forma oddania głosu nie jest jednak udostępniana we wszystkich obwodach. Informacja ta pojawi się jednak podczas rejestracji przy wyborze obwodu, w którym chcemy oddać głos. Warto pamiętać, że w przypadku głosowania korespondencyjnego za granicą wyborca przesyła wypełnioną kartę do głosowania do konsulatu na własny koszt.

Więcej o: