Wybory prezydenckie 2020. Dopisanie się do spisu wyborców w innej gminie jest na jedną czy dwie tury?

Jedną z metod na głosowanie poza miejscem zamieszkania jest dopisanie się do spisu wyborców w gminie, w której chcemy oddać głos. Czy dopisanie się do spisu wyborców działa tylko na pierwszą, czy na na obie tury?

Dopisanie się do spisu wyborców to rozwiązanie pozwalające na jednorazowe głosowanie w miejscu naszego tymczasowego pobytu. Konsekwencją dopisania się do spisu w innej gminie jest wykreślenie ze spisu wyborców w gminie miejsca zameldowania. Termin na dokonanie tej czynności przed I turą upłynął 23 czerwca.

Wybory prezydenckie 2020. Czy dopisanie do spisu wyborców jest na dwie tury?

W wyniku I tury wyborów prezydenckich żaden z kandydatów nie przekroczył progu 50 proc. Oznacza to, że za dwa tygodnie odbędzie się kolejne głosowanie. Jeśli wyborca nie złożył wniosku o dopisanie do spisu wyborców w pierwszym terminie (do 23 czerwca), przed II turą może złożyć wniosek do 7 lipca. Jeśli jednak wniosek został już złożony, to prawo do głosowania w innej gminie rozciąga się również na II turę wyborów.

Wyborca, który już został dopisany do spisu wyborców w innej gminie, może zmienić zdanie i wyrazić chęć głosowania w gminie swojego zamieszkania. Taka możliwość istnieje wyłącznie po uzyskaniu z urzędu gminy zaświadczenia o prawie do głosowania. Należy pamiętać, że zaświadczenie można uzyskać tylko w gminie, w której zostaliśmy wpisani do spisu wyborców.

Wybory prezydenckie 2020. Jak dopisać się do spisu wyborców?

Do spisu wyborców można się dopisać na dwa sposoby. Odpowiedni wniosek można złożyć osobiście w urzędzie gminy albo drogą elektroniczną. Jeśli wybierzemy drugą metodę, to na stronie gov.pl zostaniemy poproszeni o potwierdzenie tożsamości profilem zaufanym albo e-dowodem.

Jeśli jednak wybierzemy, pierwszą, tradycyjną metodę, to wniosek skierowany do urzędu gminy powinien zawierać:

  • nazwisko,
  • imię albo imiona,
  • imię ojca,
  • datę urodzenia,
  • numer PESEL,
  • adres zamieszkania,
  • adres pobytu czasowego w dniu wyborów.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców składa się w gminie, w której chcemy oddać głos do dnia 7 lipca.

Sondażowe wyniki wyborów prezydenckich 2020.Sondażowe wyniki wyborów prezydenckich 2020. Gazeta.pl

Zobacz wideo Wybory prezydenckie. Jak głosować bezpiecznie w dobie pandemii?
Więcej o: