Wybory prezydenckie 2020. Kto startuje? Lista kandydatów. Programy wyborcze - porównanie

Wybory prezydenckie 2020 odbędą się już w najbliższą niedzielę 28 czerwca. Kto ubiega się o urząd prezydenta? Jakie są programy wyborcze kandydatów?

Kandydaci na prezydenta. Lista kandydatów zarejestrowanych przez PKW

W wyborach prezydenckich 2020 głosujący będą mieli możliwość poparcia jednego z 11 kandydatów:

 • Robert Biedroń - 44 lata, wykształcenie wyższe politologiczne, poseł do Parlamentu Europejskiego, zamieszkały w Warszawie, członek Wiosny Roberta Biedronia. 

Główne założenia programu wyborczego:

 • wprowadzenie gwarantowanej emerytury minimalnej na poziomie 1600 złotych netto; w dalszym etapie wysokość świadczenia będzie rosła wraz ze wzrostem płacy minimalnej;
 • dofinansowanie opieki zdrowotnej - na poziomie 7,2% PKB;
 • reforma polityki lekowej - żaden lek na receptę nie będzie droższy niż 5 złotych, a dodatkowo dzieci, emeryci, renciści, kobiety w ciąży i pacjenci po przeszczepach będą mieli bezpłatne medykamenty;
 • powszechny program budowy tanich mieszkań na wynajem;
 • regularne zwoływanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego składającej się z wszystkich partii, a także byłych premierów i prezydentów;
 • przygotowanie strategii "Bezpieczna Polska 2020” i stworzenie Centrum Rozwoju Wojska Polskiego, jako ośrodka badawczego, pracującego nad technologiami dla Wojska Polskiego;
 • odpolitycznienie wymiaru sprawiedliwości;
 • praca nad zmianami w kwestiach energetyki w Polsce.
 
 • Krzysztof Bosak - 37 lat, wykształcenie średnie, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Warszawie, członek Konfederacji Wolność i Niepodległość. 

Główne założenia programu wyborczego:

 • wolność gospodarcza, swobody obywatelskie, walka z socjalizmem,
 • konserwatywna obrona tradycyjnych wartości,
 • realna ochrona interesów narodowych - w wymiarze międzynarodowym, jak i wewnętrznym.

Kandydat w swoich wystąpieniach zapewnia, że:

 • jako prezydent nie podpisze żadnej ustawy podnoszącej wysokość podatków;
 • jest zwolennikiem reformy ordynacji wyborczej, w tym również zredukowania liczby posłów na sejm o połowę i utworzenia okręgów polonijnych;
 • będzie przede wszystkim zabiegał o polską rację stanu na forum Unii Europejskiej;
 • postuluje uproszczenie prawa pracowniczego;
 • jest zwolennikiem ochrony środowiska, mądrze pojętej ekologii;
 • nie popiera legalizacji małżeństw homoseksualnych;
 • jest zwolennikiem całkowitego zakazu aborcji, zwłaszcza tej z przesłanek eugenicznych;
 • powoła parlamentarny zespół ds. mikro-przedsiębiorców.
 
 • Andrzej Duda - 47 lat, wykształcenie wyższe prawnicze, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Krakowie, nie należy do partii politycznej. 

Główne założenia programu wyborczego:

 • utrzymanie funkcjonujących programów społecznych takich, jak: Rodzina 500+, 13 emerytura;
 • stworzenie zasiłku solidarnościowego w związku z pandemią koronawirusa - 1200 złotych przez 3 miesiące dla osób, które w wyniku epidemii utraciły zatrudnienie;
 • wprowadzenie tzw. wakacji kredytowych ze względu na epidemię;
 • kategoryczny sprzeciw wobec prywatyzacji służby zdrowia;
 • wzrost kwoty zasiłku dla bezrobotnych do 1300 złotych;
 • 6 mld złotych na Narodową Strategię Onkologiczną.
 
 • Szymon Hołownia - 43 lata, wykształcenie średnie, wykonujący zawód publicysty, miejsce pracy: własna działalność gospodarcza, zamieszkały w Otwocku, nie należy do partii politycznej. 

Główne założenia programu wyborczego:

 • odtworzenie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym i obroną państwa;
 • ustabilizowanie sytuacji kadrowej w jednostkach wojskowych;
 • regularne zwoływanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego;
 • powołanie Narodowej Rady Klimatycznej, by jak najszybciej udało się opracować realistyczną mapę naszego kierowania się do klimatycznej neutralności;
 • powołanie Pełnomocnika Osób Wykluczonych wspierającego osoby wykluczone ze względu na status majątkowy, kryzys bezdomności, wiek, niepełnosprawność oraz ogólniej stan zdrowia, tożsamość psychoseksualną, wyznawaną wiarę oraz pochodzenie etniczne;
 • prezydent jako symboliczna "Izba Samorządowa” - powinien stać się reprezentantem samorządu w systemie władzy centralnej;
 • przekazanie województwom wszystkich szpitali wraz z dochodami ze składki zdrowotnej, co sprawi, że za jakość i dostępność opieki będą odpowiadać ludzie wybierani bezpośrednio przez obywateli.
 
 • Marek Jakubiak - 61 lat, wykształcenie średnie, wykonujący zawód menedżera, miejsce pracy: Browary Regionalne Jakubiak Sp. z o.o., zamieszkały w Warszawie, nie należy do partii politycznej.

Główne założenia programu wyborczego:

 • wprowadzenie obligatoryjnego referendum
 • wzmocnienie pozycji ustrojowej prezydenta poprzez zwiększenie jego kompetencji w zakresie zarządzania armią i polityki zagranicznej
 • kwota wolna od podatku w wysokości 12 minimalnych pensji
 • wprowadzenie instytucji sędziego pokoju
 
 • Władysław Kosiniak-Kamysz - 38 lat, wykształcenie wyższe medyczne, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Krakowie, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Główne założenia programu wyborczego:

 • odpolitycznienia funkcji prezydenta (''Prezydent ponad podziałami''): nowe znaczenie dla Rady Dialogu Społecznego i Rady Dialogu Obywatelskiego, filie kancelarii prezydenta we wszystkich 49 byłych miastach wojewódzkich;
 • budowy społeczeństwa obywatelskiego: wprowadzenie dnia referendalnego, głosowania przez Internet, mieszanego systemu wyborczego, powszechnych wyborów m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich, uczynienia z Senatu izby samorządowej;
 • ograniczenia chaosu w wymiarze sprawiedliwości;
 • budowy silnego samorządu i zwiększenia roli organizacji pozarządowych w życiu społecznym.
 
 • Mirosław Piotrowski - 54 lata, wykształcenie wyższe historyczne, wykonujący zawód nauczyciela akademickiego, miejsce pracy: Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, zamieszkały w Lublinie, członek Ruchu Prawdziwej Europy - Europa Christi.

Główne założenia programu wyborczego:

 • ustabilizowanie cen energii
 • ochrona przed prywatyzacją dobra publiczne np. lasy państwowe
 • radykalna obniżki podatków
 • reforma Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • dofinansowanie i naprawa systemu opieki zdrowotnej;
 • zbliżenie wymiaru sprawiedliwości do realnych potrzeb obywatela;
 • wygaszenie sporów międzynarodowych - przede wszystkim w Unii Europejskiej;
 • ochrona życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.
 
 • Paweł Tanajno - 44 lata, wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania, wykonujący zawód przedsiębiorcy, miejsce pracy: IAM4U.pl Sp. z o.o., zamieszkały w Warszawie, nie należy do partii politycznej. 

Główne założenia programu wyborczego:

 • zakończenie sporów pomiędzy ugrupowaniami politycznymi i pilnowanie porozumienia między nimi,
 • zapewnienie dobrobyt i wolności obywatelom,
 • domaganie się niskich podatków,
 • zlikwidowanie urzędniczych patologie,
 • zwoływanie referendów w ważnych dla Polaków kwestiach,
 • poprawienie wizerunku Polski poza granicami.
 
 • Rafał Trzaskowski - 48 lat, wykształcenie wyższe politologiczne, minister administracji i cyfryzacji, wiceminister spraw zagranicznych, prezydent m.st. Warszawy, członek Platformy Obywatelskiej. 

Główne założenia programu wyborczego:

 • ustawa skromnościowa, która ma ograniczyć zarobki w państwowych spółkach
 • nowa solidarność, czyli państwowa pomoc obywatelom, postulowana w kontrze do wielkich inwestycji
 • zwiększenie finansowania służby zdrowia do 6 procent PKB drogą prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej
 • reforma telewizji publicznej, w której nie ma być miejsca na TVP INFO i "Wiadomości"
 • zapanowanie nad chaosem prawnym
 • dbanie o poczucie wspólnoty Polaków
 • zadbanie o bezpieczeństwo Polaków w obliczu kryzysu
 
 • Waldemar Witkowski - 66 lat, wykształcenie wyższe, pracował jako nauczyciel akademicki, a później jako prezes zarządu spółdzielni. Były wicewojewoda wielkopolski. Od 2006 r. jest przewodniczącym Unii Pracy. 

Główne założenia programu wyborczego:

 • człowiek ważniejszy od kapitału
 • środowisko ważniejsze od biznesu 
 • Unia Europejska ważniejsza dla Polski niż zamorskie kraje.

Kandydat jest też założycielem Unii Pracy, która prezentuje szerszy program. Ugrupowanie to opowiada się m.in. za:

 • ujednoliceniem składek ZUS i uproszczeniem rozliczeń,
 • likwidacją KRUS przez przyłączenie do ZUS i utworzeniem jednolitej organizacji rentowo-emerytalnej,
 • wprowadzeniem ulg podatkowych dla firm inwestujących w Polsce,
 • dopłatami do każdego nowego zatrudnionego pracownika w wysokości 50 proc. składki ZUS,
 • zwiększeniem nakładów na opiekę zdrowotną do minimum 8-9 proc. PKB,
 • wykorzystywaniem instytucji referendum w sprawach ważnych dla Polaków,
 • likwidacją połowy utworzonych po 1989 roku służb specjalnych,
 • za wsparciem inicjatywy "Przedszkole dla każdego dziecka",
 • powrotem do szkół gabinetów dentystycznych i pielęgniarskich,
 • powołaniem Rady Społecznego Porozumienia na Rzecz Szkoły, która uniemożliwiłaby reformowanie edukacji przez każdą kolejną kadencję sejmową,
 • utworzeniem Polskiej Rady Kultury, która opiniowałaby działania podejmowane przez Ministerstwo Kultury,
 • powołaniem Polskiej Rady Naukowo-Gospodarczej stworzonej z przedstawicieli nauki, która tworzyłaby strategie ważne dla nauki i gospodarki dla Polski.
 
 • Stanisław Żółtek - 64 lata, wykształcenie średnie, miejsce pracy: własna działalność, zamieszkały w Krakowie, członek Kongresu Nowej Prawicy oraz Polexitu.

Główne założenia programu wyborczego:

 • suwerenność i dążenie do wprowadzenia systemu prezydenckiego w Polsce
 • zagwarantowanie niezawisłości sądów
 • zapewnienie stabilności pieniądza jako podstawy rozwoju gospodarczego
 • utrzymywanie silnej i zdolnej do szybkiego reagowania armii
 • praworządność w oparciu o podstawowe zasady (m.in. ''prawo nie działa wstecz'')
 • ochrona wolnego rynku
 • ochrona praw narodu: długofalowe myślenie o zapewnieniu dobrobytu i warunków rozwoju dla przyszłych pokoleń, poszanowaniu ciągłości historycznej
 • likwidacja powiatów i zwiększenie uprawnień gmin
 • w sprawach społecznych oddanie rodzicom większych praw do kształtowania losu własnych dzieci, ich kształcenia i wychowania
 • prawo do posiadania broni palnej
 • zwiększenie zakresu wolności obywatelskich
 • prywatyzację opieki zdrowotnej
 • wprowadzenie kary śmierci
 • ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci (z wyjątkiem skazanych na karę śmierci)
 • zwiększenie nakładów na wojsko i służby mundurowe
 • utrzymanie układu z Schengen
 • rewizję traktatów pod kątem ich zgodności z interesem Rzeczpospolitej
 • utrzymanie tylko obniżonych podatku VAT i akcyzy, likwidację innych danin
 • brak zgody na faworyzowanie przedsiębiorców przez państwo
 • redukcja barier administracyjnych i etatów w administracji
 • obowiązek budżetu bez deficytu
 • zniesienie koncesji i podobnych regulacji
 
Więcej o: