Głosowanie korespondencyjne. Jak głosować w Polsce i za granicą? Kto może głosować korespondencyjnie?

Głosowanie korespondencyjne to jedna z opcji na oddanie swojego głosu podczas zbliżających się wyborach prezydenckich 2020. Jak głosować w Polsce i za granicą? Kto może oddać głos? Poniżej znajdują się wszystkie informacje.

Wyborcy, którzy zgłoszą chęć głosowania korespondencyjnego, otrzymają na wskazany adres pakiet wyborczy. Zawiera on kartę do głosowania, kopertę na tę kartę, oświadczenia dotyczące samodzielności i tajnego charakteru głosowania, kopertę zwrotną, a także kompleksową instrukcję głosowania.

Głosowanie korespondencyjne. Jak głosować w Polsce?

Po otrzymaniu pakietu wyborczego na wskazany adres, należy podpisać oświadczenie o tajnym i osobistym głosowaniu, a następnie wpisać imię i nazwisko oraz numer PESEL. Kolejnym krokiem jest wypełnienie karty do głosowania.

Po uzupełnieniu powyższych dokumentów należy włożyć kartę do koperty i ją zakleić, po czym wraz z oświadczeniem należy ją włożyć do koperty zwrotnej. Na jej przodzie należy zapisać adres oraz numer właściwej obwodowej komisji wyborczej.

Najpóźniej do dnia 26 czerwca (w przypadku drugiej tury wyborów - do 10 lipca) należy wrzucić kopertę zwrotną do pocztowej skrzynki nadawczej Poczty Polskiej na terenie gminy, w której znajduje się dana komisja wyborcza. Inną opcją jest przekazanie koperty do urzędu gminy samodzielnie lub przez inną osobę, a także bezpośrednie dostarczenie koperty do właściwej komisji wyborczej.

Głosowanie korespondencyjne. Jak głosować za granicą?

Wyborcy, którzy na co dzień mieszkają za granicą również mają możliwość głosowania osobiście lub korespondencyjnie. W specjalnie utworzonych obwodach wyborczych będzie możliwość zgłoszenia chęci osobistego lub korespondencyjnego oddania głosu.

W zależności od kraju, głosowanie korespondencyjne za granicą będzie się odbywać na różne sposoby. Między innymi w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy USA, gdzie przebywa największa grupa Polonii głosowanie przyjmie tylko i wyłącznie formę korespondencyjną.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało ponadto, że w Czechach, Szwecji, Chinach, Łotwie czy Estonii planowany jest mieszany model głosowania, natomiast w Austrii, Danii czy Indiach jedynie osobiste głosowanie.

Głosowanie korespondencyjne. Kto może głosować?

W przypadku głosowania korespondencyjnego w Polsce, udział w nim mogą wziąć osoby posiadające polskie obywatelstwo, będą głosować na terenie kraju, a także mają ukończone 18 lat i posiadają prawa wyborcze.

Jeśli chodzi o głosowanie za granicą, prawo do wzięcia udziału w wyborach mają osoby, które:

  • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  • nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.
Zobacz wideo „Bawaria to przykład, że głosowanie korespondencyjne jest niebezpieczne”
Więcej o: