Wybory 2020. Głosowanie poza miejscem zamieszkania. Tylko do jutra można dopisać się do spisu wyborców

Tylko do wtorku 23 czerwca jest czas, by dopisać się do spisu wyborców w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Po tym terminie wyborcy, którzy chcą głosować poza miejscem zameldowania, muszą ubiegać się o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Wyborca może zagłosować także poza swoim miejscem zameldowania, wcześniej jednak musi złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Zmiana spisu dotyczyć będzie zarówno pierwszej, jak i ewentualnej drugiej tury wyborów. Gdzie i do kiedy złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców?

Wybory 2020. Do 23 czerwca można złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Termin składania wniosków o dopisanie do spisu wyborców mija już w najbliższy wtorek. Wnioski przyjmowane są w urzędach gminy, na obszarze której chcemy oddać swój głos. Do spisu można dopisać się także przez Internet. W tym drugim przypadku należy posiadać e-dowód lub profil zaufany.

We wniosku wyborca musi podać: nazwisko, imię lub imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania i adres pobytu czasowego w dniu wyborów.

Niektóre urzędy mogą wymagać przedstawienia dodatkowych dokumentów - ich spis udostępniony został na stronie rządowej. Po akceptacji wniosku urzędnik wykreśla wyborcę ze spisu w miejscu zameldowania tylko na czas przeprowadzenia wyborów. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców muszą złożyć także osoby, które złożyły ten wniosek przed 10 maja.

Zobacz wideo Sośnierz: Nie spodziewałem się, że będziemy się tak długo męczyli z wygaszaniem epidemii

Głosowanie poza miejscem zameldowania - zaświadczenie o prawie do głosowania do 26 czerwca

Do piątku wyborcy mogą wnioskować o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Wydaje je urząd gminy, w której jesteśmy zameldowani. Wniosek można złożyć osobiście lub poprzez platformę ePUAP. Zaświadczenie pozwala wyborcy dopisać się do spisu wyborców w dowolnej komisji w kraju lub za granicą. Zgubienie zaświadczenia skutkuje tym, że dana osoba nie będzie mogła zagłosować w wyborach w żadnym lokalu.

Więcej o: