Wybory 2020 - głosowanie korespondencyjne. Dziś ostatni dzień na zgłoszenie

Wybory prezydenckie 2020. Tylko do wtorku 16 czerwca można zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego w wyborach, które odbędą się już w niedzielę 28 czerwca oraz ewentualnej drugiej tury. Do kogo trzeba się zwrócić i jakie dane przekazać, by zagłosować listownie?

Zgodnie z ustawą przyjętą przez Sejm w wyborach prezydenckich w 2020 roku każdy wyborca może głosować korespondencyjnie lub tradycyjnie, w lokalach wyborczych. Aby oddać swój głos listownie należy do wtorku 16 czerwca zgłosić to do komisarza wyborczego. Zgłoszenie obowiązywać będzie zarówno podczas I tury głosowania, która odbędzie się 28 czerwca, jak i ewentualnej II tury zaplanowanej na 12 lipca.

Głosowanie korespondencyjne w wyborach 2020. Do kogo się zgłosić?

Najpóźniej do dziś wyborcy mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego. Wnioski przyjmowane są przez komisarza wyborczego za pośrednictwem urzędu gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców.

Zgłoszenie można dokonać w formie ustnej, pisemnej lub w formie elektronicznej (za pośrednictwem platformy e-PUAP). Wnioski w sprawie głosowania korespondencyjnego powinny zawierać następujące dane wyborcy:

  • nazwisko,
  • imię (imiona),
  • imię ojca,
  • datę urodzenia,
  • numer PESEL,
  • adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy,
  • numer telefonu,
  • adres e-mail.

Wyborca, który nie jest objęty kwarantanną, może też dołączyć deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w urzędzie gminy. Wyborcy niepełnosprawni z kolei powinni zaznaczyć, że pakiet wyborczy powinien być dostarczony z nakładką na kartę do głosowania w alfabecie Braille'a. Urzędnik wyborczy może wezwać wyborcę do uzupełnienia zgłoszenia w terminie jednego dnia od dnia doręczenia wezwania.

Zobacz wideo Kto powinien ponieść odpowiedzialność za koszty majowych wyborów?

Pakiety do głosowania korespondencyjnego mają być dostarczone wyborcom nie później niż do wtorku 23 czerwca. Urzędy będą wysyłały pakiety za pośrednictwem Poczty Polskiej. Jeśli skrzynka pocztowa uniemożliwia doręczenie przesyłki, to wyborca otrzyma zawiadomienie o możliwości odbioru pakietu wyborczego w placówce pocztowej.

Kopertę zwrotną z oddanym głosem wyborca musi zakleić i wrzucić do nadawczej skrzynki pocztowej Poczty Polskiej na terenie danej gminy do piątku 26 czerwca. Może również osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do właściwego urzędu gminy (do 26 czerwca) lub do obwodowej komisji wyborczej (do czasu zakończenia głosowania w niedzielę 28 czerwca).

Więcej o: