Wybory 2020. Głosowanie poza miejscem zameldowania - jak i do kiedy zgłosić?

Wybory prezydenckie 2020 odbędą się w niedzielę 28 czerwca. Każdy wyborca może zagłosować w lokalu wyznaczonym zgodnie z jego miejscem zameldowania. Jak wziąć udział w wyborach jeśli wiemy, że tego dnia będziemy w innej miejscowości?

Jeśli na co dzień mieszkamy pod innym adresem lub w dniu wyborów będziemy poza miejscem zameldowania, możemy również wziąć udział w wyborach. Wcześniej jednak należy dopełnić kilku formalności. Wniosek o głosowanie poza miejscem zameldowania może złożyć każdy, kto:

 • ma ukończone 18 lat,
 • ma prawa wyborcze,
 • chce głosować w innym obwodzie głosowania w gminie, w której mieszka na stałe,
 • chce głosować w miejscowości, w której będzie czasowo przebywać w dniu wyborów,
 • nigdzie nie mieszka, ale przebywa w gminie, w której chce głosować.
Zobacz wideo Marszałek Sejmu podała datę wyborów prezydenckich

Głosowanie poza miejscem zameldowania - zaświadczenie o prawie do głosowania

Zdecydowanie najprostszym sposobem na głosowanie w dowolnym miejscu podczas wyborów jest uzyskanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Wydawane jest ono przez urząd gminy, w której jesteśmy zameldowani. Wtedy dana osoba jest wykreślona ze spisu wyborców, ale otrzymuje zaświadczenie, które pozwala jej dopisać się do spisu w innym miejscu. Wyborca może zagłosować w dowolnej komisji w kraju lub za granicą, okazując jedynie zaświadczenie w danym lokalu wyborczym. Zgubienie zaświadczenia skutkuje tym, że nie możemy zagłosować w wyborach. Zaświadczenie można uzyskać, kierując się osobiście do urzędu gminy lub składając wniosek na platformie ePUAP. Wniosek trzeba złożyć najpóźniej do 26 czerwca.

Wybory 2020 poza miejscem zameldowania. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Kolejną popularną metodą na głosowanie poza miejscem zameldowania jest złożenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców. Można wtedy jednorazowo zagłosować w miejscu swojego czasowego pobytu, tj. poza gminą, w której jesteśmy zameldowani i wpisani do rejestru wyborców.

Wniosek można składać w urzędzie gminy, w którym chcemy głosować lub przez Internet najpóźniej do 23 czerwca. W drugim przypadku potrzebny jest tzw. profil zaufany lub e-dowód. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców powinien zawierać:

 • nazwisko,
 • imię albo imiona,
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer PESEL,
 • adres zamieszkania,
 • adres pobytu czasowego w dniu wyborów.

Na stronie rządowej znajdziemy także spis dokumentów, które są wymagane przez poszczególne urzędy w kraju. Urzędnik po akceptacji wniosku wykreśla danego wyborcę ze spisu wyborców w miejscu zameldowania tylko na czas przeprowadzenia najbliższych wyborów. Wypis obejmuje także ewentualną drugą turę. Osoby, które złożyły taki dokument na wybory 10 maja (które się nie odbyły), muszą ponownie złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Wybory 2020. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

Wniosek ten składają osoby, które chcą zagłosować w danej gminie, w której mieszkają na stałe, ale nie mają w niej zameldowania. Zmiana ta będzie obowiązywać nie tylko w najbliższych wyborach, lecz także w wyborach kolejnych. Każdy wyborca może być ujęty tylko w jednym rejestrze wyborców, dlatego po akceptacji wniosku dana osoba zostaje wykreślona z rejestru wyborców w gminie, w której jest zameldowana. Żeby dopisać się do rejestru wyborców, należy złożyć wniosek w urzędzie gminy czy miasta lub złożyć wniosek przez internet. Do wniosku koniecznie należy dołączyć dokumenty, które potwierdzą, że faktycznie zamieszkujemy na terenie gminy. Może to być umowa najmu mieszkania czy rachunek za prąd na nasze nazwisko i adres. Decyzja wydawana jest przez urzędników w ciągu 3-5 dni. Wniosek trzeba złożyć najpóźniej do 23 czerwca.

Więcej o: