Wybory prezydenckie 2020 - głosowanie za granicą. Jak się zgłosić? Do kiedy?

W wyborach prezydenckich 2020 mogą głosować zarówno obywatele przebywający w kraju, jak i za granicą. Co zrobić, aby oddać głos na terenie innego państwa? Szczegóły wyjaśnia Państwowa Komisja Wyborcza.

Przypomnijmy, że wybory prezydenckie 2020 odbędą się za niecałe dwa tygodnie, bo w niedzielę 28 maja. W głosowaniu mogą wziąć udział zarówno osoby przebywające w Polsce, jak i te, które w dniu wyborów będą za granicą. Co zrobić, aby zagłosować w innym kraju?

  • Osoby, które mieszkają w Polsce na stałe, mogą zagłosować za granicą na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Aby je otrzymać, należy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy do 26 czerwca. Zaświadczenie to otrzymuje się od ręki. Urzędy wydają dwa zaświadczenia - na I i II turę wyborów.
  • Osoby, które mają polski paszport i mieszkają za granicą lub przebywają w innym kraju tymczasowo i nie mają zaświadczenia o prawie do głosowania, powinny zgłosić się do konsula i złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Termin składania tych wniosków mija 25 czerwca.
  • Aby zagłosować korespondencyjnie za granicą, należy zgłosić taką chęć w konsulacie. Termin składania takich wniosków mija 15 czerwca.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że osoby, które wpisały się do spisu wyborców u konsula przed wyborami 10 maja, nie muszą ponownie składać takiego wniosku, chyba że chcą głosować w innym obwodzie wyborczym

 

Głosowanie za granicą. Jak można złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców?

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców za granicą należy zgłosić osobiście. Można to zrobić ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Służy do tego m.in. system elektronicznej rejestracji wyborców utworzony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Przed przystąpieniem do rejestracji należy przygotować numeru PESEL i ważny polski paszport lub dowód osobisty. 

Szczegółowe informacje o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich można znaleźć na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej

Zobacz wideo To jeszcze nie koniec pandemii. Nadal trzeba przestrzegać tych zasad
Więcej o: