Głosowanie korespondencyjne w wyborach prezydenckich 2020. Jak się zgłosić? Do kiedy?

Ze względu na epidemię koronawirusa każda osoba, która ma prawo do głosowania w wyborach prezydenckich 2020, może oddać głos korespondencyjnie. Taką chęć trzeba jednak zgłosić zawczasu. Kiedy mija termin wysyłania zgłoszenia?

Głosowanie korespondencyjne to rozwiązanie stworzone pierwotnie z myślą o osobach z niepełnosprawnościami. Tacy wyborcy mogli głosować za pośrednictwem poczty także w poprzednich wyborach. W tym roku sytuacja jest wyjątkowa - ze względu na epidemię koronawirusa korespondencyjnie może głosować każdy, kto ma czynne prawo wyborcze. Należy jednak pamiętać, że chęć głosowania korespondencyjnego trzeba zgłosić z wyprzedzeniem. Aby otrzymać pakiet wyborczy do swojej skrzynki pocztowej, trzeba złożyć odpowiednie oświadczenie w urzędzie gminy. Można to zrobić ustnie, pisemnie lub za pośrednictwem platformy internetowej ePUAP. Do zgłoszenia chęci głosowania korespondencyjnego przez internet potrzebny jest profil zaufany lub e-dowód.

Głosowanie korespondencyjne w wyborach prezydenckich 2020. Ważne daty

Do kiedy trzeba zgłosić chęć uczestnictwa w wyborach korespondencyjnych? Oto istotne daty:

  • do 16 czerwca 2020 roku,
  • do 23 czerwca 2020 -  jeśli w dniu wyborów będzie obowiązywać cię kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych,
  • do 26 czerwca 2020 – jeśli kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych zaczęła się po 23 czerwca 2020 roku,
  • tylko 29 czerwca 2020 - jeśli chcesz głosować wyłącznie w II turze,
  • do 7 lipca 2020 roku - jeśli chcesz głosować wyłącznie w II turze i jeśli w dniu wyborów będzie obowiązywać cię kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych,
  • do 10 lipca 2020 roku - jeśli chcesz głosować wyłącznie w II turze i kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych zaczęła się po 7 lipca 2020 roku.

Wyborcy, którzy nigdy nie składali wniosku o dopisanie do rejestru wyborców, zgłaszają chęć głosowania korespondencyjnego w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zameldowania. Osoby, które dopisały się do rejestru wyborców na własny wniosek, kontaktują się z kolei z urzędem prowadzącym ten rejestr. Możliwe jest także głosowanie korespondencyjne w miejscu, w którym przebywa się tymczasowo, np. na wakacjach. Takie osoby mogą złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców i zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego w dowolnym urzędzie gminy na terytorium Polski.

 

Kto nie może zagłosować korespondencyjnie?

Korespondencyjnie nie mogą głosować osoby, które głosują w obwodach zamkniętych utworzonych w szpitalach, domach opieki społecznej, akademikach, zakładach karnych, aresztach śledczych i na statkach morskich. W ten sposób nie zagłosują także ci wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do oddania głosu lub otrzymali z urzędu gminy zaświadczenie o prawie do głosowania w innym, wybranym przez siebie obwodzie.

Zobacz wideo Marszałek Sejmu podała datę wyborów prezydenckich
Więcej o: