Wybory prezydenckie 2020: Jak sprawdzić, gdzie głosować?

Jak sprawdzić, gdzie głosować w wyborach prezydenckich? Podpowiadamy, jak znaleźć pewne informację na ten temat.

Wybory 2020: tradycyjnie czy korespondencyjnie?

Wybory prezydenckie w 2020 roku odbędą się 28 czerwca. Tą datę wskazała Marszałek Sejmu, Elżbieta Witek. Głosowanie po raz pierwszy w Polsce będzie miało charakter hybrydowy. Co to znaczy? Otóż, wyborcy będą mieli prawo uczestniczyć w nich w sposób tradycyjny, udając się do lokali wyborczych lub korespondencyjnie - wtedy pakiet niezbędny do oddania głosu dostarczy im Poczta Polska. 

Jak sprawdzić, gdzie głosować?

Osoby, które podejmą decyzję o tym, że chcą wziąć udział w wyborach prezydenckich w tradycyjnej formie, muszą najpierw sprawdzić, gdzie zlokalizowany będzie lokal wyborczy odpowiedni dla ich obwodu. Informacja taka przed każdymi wyborami pojawia się na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

Należy wejsć na stronę PKW, wybrać zakładkę "wybory prezydenckie 2020", następnię wejść w "wyszukiwarkę obwodów" i wybrać odpowiednie województwo, powiat, gminę, miejscowość, dzielnicę i ulicę. 

Zobacz wideo Jak zagłosować korespondencyjnie na kwarantannie lub w izolacji?

Gdzie głosować w wyborach?

W wyborach można zagłosować także drogą korespondencyjną. Każdy uprawniony do głosowania ma taką możliwość. Zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju, wyborca zgłasza komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem Urzędu Gminy, w gminie, w której wpisany jest do spisu wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.

Wyborca podlegający w dniu wyborów obowiązkowej kwarantannie izolacji lub izolacji w warunkach domowych mógł zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do 23 czerwca 2020, natomiast jeżeli rozpoczął podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym dniu, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do 26 czerwca 2020 r. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).¹

Gdzie głosować w sposób korespondencyjny? Otóż przygotowany pakiet należy dostarczyć do właściwego Urzędu Gminy najpóźniej do 26 czerwca 2020. 

Gdzie głosować za granicą?

W obwodzie głosowania utworzonym za granicą każdy wyborca może głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie.

Wyborca:

  • stale zamieszkały za granicą,
  • wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo za granicą

w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien zgłosić właściwemu konsulowi zamiar głosowania w obwodzie głosowania utworzonym za granicą. Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej do dnia 25 czerwca 2020 r. ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu podaje się:

  • nazwisko i imiona,
  • imię ojca,
  • datę urodzenia,
  • numer ewidencyjny PESEL,
  • adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą,
  • adres stałego zamieszkania wyborcy w kraju, tj. adres, pod którym wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą),
  • numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania (w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego).

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu od konsula zaświadczenia o prawie do głosowania.

************
1. Cytat z "Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r." ze strony PKW. 

Więcej o: