Wybory prezydenckie 2020: Jak głosować w wyborach?

Jak głosować w wyborach prezydenckich 2020, aby oddany przez nas głosy był ważny? Przedstawiamy procedury wyborcze.

Wybory prezydenckie 2020: jak będą przebiegały wybory?

Po wielu perypetiach w końcu wiemy jak będą wyglądały w Polsce wybory prezydenckie 2020.  Wybory te przebiegać będą w cieniu wciąż trwającej epidemii koronawirusa.

Częściowym efektem epidemii jest decyzja o przeprowadzeniu wyborów w formie hybrydowej. Oznacza to, że głosujący będą mieli możliwość oddania swojego głosu w sposób tradycyjny, w lokalu wyborczym lub w sposób korespondencyjny

Jak głosować w wyborach?

Nad głosowaniem w wyborach prezydenckich 2020 czuwać będzie Państwowa Komisja Wyborcza. Ona też wydała stosowne komunikaty dotyczące tego, jak głosować w wyborach. 

 • w przypadku chęci głosowania korespondencyjnego, fakt ten należało zgłosić komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem Urzędu Gminy, w którym wyborca ujęty jest w spisie, najpóźniej do 16 czerwca;
 • w przypadku wyborców znajdujących się na kwarantannie lub w izolacji zamiar głosowania korespondencyjnego należało zgłosić najpóźniej do 23 czerwca - jeśli na kwarantannę lub do izolacji wyborca trafi po tym dniu, wówczas może zgłosić zamiar głosowania najpóźniej do 26 czerwca;
 • wyborcy głosujący za granicą, chcący dokonać tego korespondencyjnie, taki zamiar muszą zgłosić właściwemu konsulowi do 15 czerwca.

Wyborcy głosujący w kraju nie później niż do 23 czerwca powinni otrzymać pakiety wyborcze. Urząd Gminy prześle owe pakiety za pośrednictwem Poczty Polskiej. Pakiet wyborczy może być również doręczony przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy. Wyborca może również osobiście odebrać go w Urzędzie Gminy, pod warunkiem, że zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego.

W skład pakietu wyborczego wchodzą:

 • koperta zwrotna,
 • karta do głosowania,
 • koperta na kartę do głosowania,
 • oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,
 • instrukcja głosowania korespondencyjnego. 
Zobacz wideo Jak zagłosować korespondencyjnie na kwarantannie lub w izolacji?

Jak wypełnić kartę do głosowania?

Bez względu na to, czy decydujemy się głosować korespondencyjnie czy w sposób tradycyjny, to oddanie głosu na karcie wyborczej wygląda tak samo. Należy postawić wyraźny znak (X) w okienku przy nazwisku kandydata, na którego chcemy oddać swój głos. Po oddaniu głosu w lokalu wyborczym, kartę należy umieścić w przeznaczonej do tego zaplombowanej urnie. Nieco inaczej procedura głosowania wygląda w przypadku głosowania korespondencyjnego.

Jak wypełnić kartę do głosowania w przypadku głosowania korespondencyjnego?

 • wyborca oddaje głos na karcie do głosowania
 • po oddaniu głosu, kartę do głosowania należy umieścić w kopercie z napisem "Koperta na kartę do głosowania" i kopertę tę zakleić (niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania będzie uznana za nieważną)
 • zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej. Na kopercie zwrotnej musi być adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej.
 • na oświadczeniu o osobistym i tajnym oddaniu głosu umieszczone muszą być dane wyborcy: imię i nazwisko, numer PESEL, własnoręczny podpis. 
 • oświadczenie wkłada się do koperty zwrotnej z adresem obwodowej komisji wyborczej  (niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej, nie wypełnienie go lub niepodpisanie spowoduje, że karta do głosowania będzie nieważna)
 • kopertę zwrotną należy zakleić i najpóźniej 26 czerwca wrzucić do znajdującej się na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy, nadawczej skrzynki pocztowej Poczty Polskiej.

Jak zaznaczyć prawidłowy głos?

W przypadku głosowania w lokalu wyborczym to, jak zaznaczyć prawidłowy głos nie ulega zmianie. Wystarczy postawić krzyżyk przy nazwisku wybranego kandydata, aby oddany głos był ważny. Podczas głosowania korespondencyjnego również należy to uczynić, ale aby głos był ważny trzeba też pamiętać o zaklejeniu koperty na kartę do głosowania, czy poprawnym wypełnieniu oświadczenia i umieszczeniu go w kopercie zwrotnej. Pominięcie jednej z tych czynności spowoduje, że głos będzie nieważne.

Więcej o: