Wybory prezydenckie 2020. Najważniejsze terminy dla głosujących [KALENDARZ]

Wybory prezydenckie odbędą się 28 czerwca - ogłosiła w środę marszałkini Sejmu Elżbieta Witek. Głosowanie odbędzie się w trybie mieszanym, co oznacza, że w zależności od sytuacji będzie można oddać głos osobiście w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. W drugim przypadku trzeba będzie to wcześniej zgłosić w urzędzie gminy.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, 16 czerwca mija termin zgłaszania w urzędzie gminy zamiaru głosowania korespondencyjnego. "Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP" - informuje Państwowa Komisja Wyborcza.

Jeśli ktoś w dniu wyborów będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie lub izolacji z powodu koronawirusa, termin ów mija 23 czerwca. Jeszcze więcej czasu na zgłoszenie chęci głosowania korespondencyjnego - do 26 czerwca - mają osoby, które będą podlegać kwarantannie lub izolacji po 23 czerwca.

W przypadku głosowania korespondencyjnego za granicą, należy zgłosić konsulowi ów zamiar do 15 czerwca.

embed

26 czerwca, a więc do piątku, mamy czas na wrzucenie koperty zwrotnej do skrzynki pocztowej, dostarczenie jej do urzędu gminy (w godzinach pracy) lub dostarczenie konsulowi. Kopertę z głosem można również oddać osobiście lub za czyimś pośrednictwem w dniu wyborów 28 czerwca w siedzibie obwodowej komisji wyborczej w obwodzie, w którym dana osoba znajduje się w spisie wyborców.

Zobacz wideo Czy Kosiniak-Kamysz wypadł z gry o drugą turę?

Wybory prezydenckie 2020. Kalendarz

Do 23 czerwca możemy zgłosić w urzędzie gminy wniosek o dopisanie do spisu wyborców (spis, w odróżnieniu od rejestru, dotyczy tylko konkretnych, najbliższych wyborów). Do 26 czerwca mamy również czas na złożenie w urzędzie gminy wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania, które umożliwia oddanie głosu w dowolnym miejscu w kraju lub za granicą.

Jednocześnie nie istnieje "sztywna" data dla osób, które chciałyby dopisać się do stałego rejestru wyborców w danej gminie. "Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku" - tłumaczy PKW.

"Przepisy prawa wyborczego nie określają ostatecznego terminu, w którym wniosek powinien zostać złożony (np.: przed wyborami), gdyż rejestr wyborców jest stały, a nie prowadzony w związku z konkretnymi wyborami lub referendum. Z uwagi na to, nie ma w znaczenia, kiedy wniosek zostanie złożony. Jednakże jeżeli wniosek o wpisanie do rejestru wyborców zostanie złożony np. w ostatnim dniu roboczym przed wyborami, decyzja w sprawie może nie być wydana w tym samym dniu" - dodaje Państwowa Komisja Wyborcza. 

Głosowanie odbędzie się w niedzielę 28 czerwca, lokale wyborcze otwarte będą w godz. 7-21.

Więcej o: