Wybory prezydenckie 2020. Czy można głosować przez internet?

Wybory prezydenckie 2020. Termin wyborów prezydenckich nie jest jeszcze znany i trwają prace nad formą ich przeprowadzenia. Wśród wielu pytań dotyczących sposobu przeprowadzenia głosowania w czasie epidemii, pojawiają się też te zwiazane z głosowaniem w sieci. Czy można głosować w nich przez Internet? Czy jest to możliwe w innych krajach?

Wybory prezydenckie przez internet? Wady i zalety głosowania online 

Dla wielu ludzi przychylnie nastawionych do e-votingu, to technologia nadaje tempa rozowjowu i powinno się czerpać z ułatwień przez nią niesionych w różnych sferach życia. Dodatkowo zaznacza się, że nowoczesne podejście oszczędza materiał (papier), jest proekologiczne i zwyczajnie tańsze. Nie potrzeba wtedy przygotowania odpowiednich lokali wyborczych, opłacenia ogromnej w skali kraju grupy ludzi zasiadających w komisjach wyborczych, organizowania liczenia kart wyborczych itd. 

Przeciwnicy podkreślają, że tak przeprowadzone głosowanie byłoby wykluczające (przecież nie każdy musi dobrze poruszać się w środowisku internetowym) i niekoniecznie bezpieczne: kwestia zachowania tajności wyborów czy manipulowanie głosami (np. przez działalność hakerów). Przeprowadzenie głosowania przez internet wymaga wysokiej sprawności państwa w przestrzeni e-usług, a z tym bywa różnie. 

Co do zasady wyróżniamy kilka typów głosowanie, gdzie jest ono w jakimś stopniu elektroniczne:

  • elektroniczna wizualizacja wyników
  • głosowanie wspomagane elektronicznie
  • głosowanie przez Internet

Zobacz też: Wybory korespondencyjne 2020 - zasady. Jak ma wyglądać głosowanie korespondencyjne?

Głosowanie przez internet. Gdzie jest przeprowadzane?

Wybory online obowiązywały dotychczas w całości lub jako jedna z opcji obok głosowania tradycyjnego lub korespondencyjnego w:

  • Estonii: od 2007 r., gdy w wyborach parlamentarnych w formie e-votingu zagłosowało 5,5% uprawnionych osób; wykorzystano elektroniczne dowody osobiste;
  • USA: w 2019 r. część stanów przydzielono do systemu głosowania tradycyjnego, inne do formuły mieszanej, kilka natomiast elektronicznej; były to Delaware, Georgia, Karolina Południowa, Luizjana i New Jersey;
  • Irlandia: w 2004 r. planowano głosowanie elektroniczne, ale zrezygnowano z niego pod naciskiem centralnej komisji wyborczej.

Wybory prezydenckie 2020. Czy można głosować przez Internet?

Dla wielu osób taka forma stanowi bardzo logiczne rozwiązanie w sytuacji, gdy zaleca się pozostanie w domach. Z pewnością jest najbardziej bezpieczna dla zdrowia. Obowiązująca w Polsce ustawa Kodeksu Wyborczego nie przewiduje jednak takiego rozwiązania. Głosując należy za każdym razem umieścić znak ''x'' w odpowiedniej kratce na karcie do głosowania, niezależnie od tego, czy odbędzie się to osobiście w lokalu, przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną.

Jakie są bariery dla wprowadzenie wyborów online w Polsce? Powodów może być kilka.

  • znajdziemy w nich przede wszystkim brak odpowiedniej infrastruktury zabezpieczającej głosowanie tak, aby nie stało się łupem hakerów;
  • osobnym problemem jest zapewnienie całej procedurze przejrzystości, żeby nikt z kandydujących nie był oskarżony o manipulację.

Specyfiką takiego rodzaju elekcji jest pokładanie zaufania w grupie stosunkowo małej i oddzielonej od głosującego społeczeństwa - członkach komisji i osobach odpowiedzialnych za zabezpieczenie informatyczne systemu. Trudno wyrokować czy jesteśmy dzisiaj skłonni zdobyć się na takie zaufanie. Wreszcie - nie ma w Polsce takiej tradycji. Przed przystąpieniem do wyborów, tak mocno przesyconych technologią należy w dłuższym okresie czasu podjąć testy. Tych zaś nigdy dotąd nawet nie brano pod uwagę.  

Zobacz też: Wybory prezydenckie 2020. Jak wygląda karta do głosowania korespondencyjnego?

Zobacz wideo Wybory hybrydowe
Więcej o: