Wybory prezydenckie 2020. Kalendarz wyborczy. Jak wygląda harmonogram wyborów?

Wybory prezydenckie 2020. Tegoroczny kalendarz wyborczy ciągle ulega zmianom. Nadal nie znamy dokładnej daty, kiedy odbędą się wybory prezydenckie. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć?

Harmonogram wyborów prezydenckich 2020

Kadencja prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej trwa 5 lat. Zarządzenie wyborów prezydenckich leży w gestii Marszałka Sejmu, który ma obowiązek wyznaczyć ich termin w dniu wolnym od pracy przypadającym między 75. a 100. dniem przed końcem kadencji urzędującego prezydenta.

Zgodnie z tymi wytycznymi, I tura wyborów prezydenckich powinna odbyć się w dzień wolny między 27 kwietnia a 22 maja 2020. Gdyby zaszła zaś konieczność przeprowadzenia II tury, to przypadłaby ona w dzień odpowiednio między 11 maja a 5 czerwca 2020. W pierwotnym harmonogramie Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zarządziła wybory na 10 maja 2020. Jeśli żaden kandydat nie otrzymałby więcej niż połowy ważnych głosów, zgodnie z Konstytucją, 24 maja zostałaby przeprowadzona II tura głosowania, w której wzięłoby udział dwóch kandydatów z najwyższą liczbą głosów otrzymanych w pierwszym głosowaniu. 

Do głosowania 10 maja 2020 jednak nie doszło. Epidemia koronawirusa sparaliżowała wiele mechanizmów państwowych, w tym także znacząco wpłynęła na kwestię przeprowadzenia wyborów. Wraz ze wzrostem ilości zakażonych wirusem SARS-CoV-2 oraz zmarłych z powodu COVID-19, coraz częściej mówiono o konieczności odłożenia wyborów na czas, kiedy uczestnictwo w nich będzie bezpieczne. Opozycja sugerowała wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, który pozwoliłby w świetle Konstytucji na odłożenie w czasie procedury wyborczej. Rząd jednak postanowił, że nie zostanie on wprowadzony.

Zdecydowano też o nieprzeprowadzaniu wyborów 10 maja, co według rządzących miało wymusić na Sądzie Najwyższym decyzję o unieważnieniu wyborów. Takie orzeczenie otwiera możliwość rozpisania nowego terminu głosowania.

Zobacz też: Wybory korespondencyjne 2020 - zasady. Jak ma wyglądać głosowanie korespondencyjne?

Wybory prezydenckie 2020. Kalendarz wyborczy 2020

Obecnie nie wiadomo, jak wyglądać będzie nowy kalendarz wyborczy. Faktem jest, że wybory będą miały charakter hybrydowy, czyli możliwe będzie głosowanie tradycyjne i korespondencyjne. W wielu kwestiach jest jednak ciągle sporo znaków zapytania:

  • kiedy odbędzie się pierwsza tura głosów?
  • czy kandydaci od nowa będą zbierać podpisy na listach poparcia?

Kalendarz wyborczy: kiedy odbędzie się głosowanie?

Kadencja prezydenta Andrzeja Dudy dobiega końca 6 sierpnia. Pewne jest, że Zjednoczona Prawica zrobi wszystko, aby do tego czasu odbyło się głosowanie i został wyłoniony prezydent-elekt. Jest to niezbędne do zachowania ciągłości władzy. W związku z tym prawdopodobne terminy, w których może odbyć się I tura wyborów to 28 czerwca, 5 lub 12 lipca.

Pozostałe punkty kalendarza wyborczego będą ściśle uzależnione od tego, jaka będzie data nowych wyborów. Wiele wskazuje na to, że nie poznamy jej szybko. Marszałek Witek może bowiem zwlekać z jej podaniem, aż do momentu kiedy w życie wejdzie ustawa o wyborach hybrydowych, która już trafiła do Senatu - wciąż jednak nie wiemy, kiedy izba wyższa parlamentu rozpocznie pracę nad nią.

Zobacz też: Wybory prezydenckie 2020. Jak głosować w wyborach? Jak wypełnić kartę do głosowania?

Zobacz wideo Termin wyborów
Więcej o: