Wybory prezydenckie 2020: druga tura. Ilu kandydatów się dostaje? Jakie są zasady?

Wybory prezydenckie 2020. W historii wyborów prezydenckich w Polsce po 1989 r. druga tura wyborów nie odbyła się tylko raz - w 2000 r., kiedy na drugą kadencję został wybrany Aleksander Kwaśniewski. Jakie są zasady odbywania się drugiej tury wyborów? Kto się do niej dostaje?

Wybory prezydenckie 2020 - druga tura

Wybory prezydenckie w Polsce odbywają się co 5 lat. Jedna osoba może maksymalnie dwukrotnie zostać wybrany na ten urząd. Za ogłoszenie terminu wyborów odpowiedzialny jest Marszałek Sejmu. Komu przysługują prawa wyborcze w tych wyborach?

  • Bierne prawo wyborcze, czyli prawo do kandydowania na urząd przysługuje wszystkim obywatelom Polski, którzy ukończyli 35 lat, posiadają pełnię praw wyborczych i zbiorą przynajmniej 100 tysięcy podpisów osób, popierających ich kandydaturę.
  • Czynne prawo wyborcze, czyli prawo głosowania na kandydatów posiadają wszyscy pełnoletni obywatele Polski, również ci którzy mieszkają na stałe za granicą.

Kiedy konieczne jest przeprowadzenie drugiej tury wyborów? Kiedy żaden z kandydatów w wyborach prezydenckich nie uzyska ponad 50 proc. wszystkich ważnych głosów. 

Zarówno w pierwszej, jak i drugiej turze obowiązują zasady:

  • powszechności,
  • tajności,
  • równości,
  • bezpośredniości.

Udział w głosowaniu mogą wziąć wszyscy obywatele polscy, którzy ukończyli 18 lat (najpóźniej w dniu głosowania), posiadający czynne prawo wyborcze (nie zostało im ono odebrane prawomocnym wyrokiem sądowym albo Trybunału Stanu) i nie są ubezwłasnowolnieni.

W wyborach prezydenckich w 2020 roku, które miały się odbyć 10 maja, startować miało 10 kandydatów reprezentujących różne opcje polityczne. Obecnie wciąż nie znamy daty, kiedy głosowanie dojdzie do skutku. Wszystko wskazuje jednak na to, że obóz Zjednoczonej Prawicy będzie chciał przeprowadzić je maksymalnie do 6 sierpnia, kiedy wygasa kadencja obecnego prezydenta - Andrzeja Dudy. Jest to niezbędne, aby zachować ciągłości władzy w kraju. 

Zobacz też: Wybory 2020. Cisza wyborcza. Od kiedy obowiązuje? Czy w sobotę i niedzielę będzie cisza wyborcza?

Wybory prezydenckie 2020: druga tura. Kto się dostaje?

W sytuacji kiedy żaden z kandydatów w I turze głosowania nie uzyska wyraźnej przewagi nad rywalami, tzn. nie posiada ponad połowy wszystkich ważnych głosów, wtedy konieczne jest przeprowadzenie drugiego głosowania. Kto dostaje się na drugą turę wyborów prezydenckich? Dwaj kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów. Kolejne głosowanie odbywa się 14 dni później. W II turze wygrywa kandydat, który uzyska większą ilość głosów. Frekwencja nie ma w tym przypadku znaczenia. 

Ilu kandydatów przechodzi do drugiej tury?

Do drugiej tury wyborów prezydenckich w Polsce przechodzi dwóch kandydatów z najlepszym wynikiem w pierwszym głosowaniu. W przypadku, gdy jeden z nich wycofał swoją kandydaturę na urząd, zmarł lub utracił prawo wyborcze, wówczas jego miejsce zajmuje kolejny kandydat, który uzyskał najwyższy wynik wyborczy w pierwszej turze. 

Wybory 2020. Zasady dla drugiej tury wyborów

Zasady dotyczące przeprowadzenia drugiej tury wyborów prezydenckich:

  • odbywa się ona 14 dni po pierwszym głosowaniu;
  • uczestniczą w niej dwaj kandydaci z najlepszym wynikiem;
  • wygrywa kandydat, który uzyska większą liczbę głosów;
  • frekwencja nie ma znaczenia dla wyborów;

Zobacz też: Wybory 2020. Do której godziny można głosować w wyborach? W jakich godzinach można głosować?

Zobacz wideo Termin wyborów
Więcej o: